Ayağıma Basma Tekerlemesi

ayağıma basma
tahtaya bas
tahta çürük
çivi tutmaz
...........(çocukların adları)
öğretmeninin sözünden
çıkmaz.