Anne Karnım Acıktı Tekerlemesi

Anne karnım acıktı
Baktım dolap acıktı
lup ettim koca pastayı
Fırlattım boş tabagı
'seni gidi yaramaz
dolap acık olamaz
peynir ekmek yokmuydu
bunlara karnın tokmuydu'
tok tok tok
bundan sonra sana yemek yok..