Çoraplarla desen çalışması
Modele bakarak çizebilme
Tek çift kavramı


Bu çalışmayla modele bakarak desem çizebilme yaptık. Tek ve çift kavramını çalıştık.
Aile katılımı olarak yapıldı. Evde seçilen bir çoraba bakarak aynısı çalışıldı. Sınıfta etkinlikler yaptık, desenleri inceledik. Tek çift olarak ayırdık ve çift çift çamaşır astık.