Süveyş Kanalı’nın planlarını yapan Luigi Negrelli, Trento’da doğdu. Bir su ve yol mühendisi olarak hayata atıldı. 1839 yılında yaptığı İsviçre’de Zürich Basel arasındaki ilk demiryolu projesiyle dikkati çekti. 1842’de İtalyan Devlet luigi_negrelliDemir yolları Genel Müdür Yardımcılığı’na atandı.

Daha sonra ele aldığı Süveyş Kanalı projesi 1856 yılında Paris’te, bu işi yöneten komisyon tarafından kabul edildi. Kanal’ın projeye göre açılması işine onun ölümünden (1858) bir yıl sonra başlandı. Süveyş Kanalı planının uygulanması işiyle kanalın açılması için imtiyaz alan Ferdinand de Lesseps uğraştı.

Ferdinand de Lesseps Kimdir

Versailles’da doğan Lesseps, ailesinin bütün kişileri gibi devlet hizmetine girdi. 1832 yılında Kahire’ye Konsolos ferdinand_de_lessepsolarak atandı. Napoleon’un Süveyş Kanalı tasarısını çok ilgi çekici buluyordu. Kahire’ye geldiğinde Vali olan Said Paşa ile dostluğunu ilerleterek bu fikri gerçekleştirmek için tasarılarını ona açtı. 30 Kasım 1854’te Said Paşa’nın da yardımıyla Süveyş Kanalı’nın açılması işini üzerine alması için Osmanlı Hükümeti tarafından kendisine imtiyaz verildi. 15 yıllık bir çalışmadan sonra Süveyş Kanalı’nı gerçekleştirdi. 1879’da Panama Kanalı‘nın da açılması işini üzerine alan Lesseps bunda başarıya ulaşamadı.

Pietro Paleocapa Kimdir

Pietro Paleocapa, bir hidrolik ve demiryolu mühendisiydi. Senatörlük yaptı, Venedik geçici hükümetinde görev alarak siyasi hayata atıldı. Bu sıralarda Süveyş Kanalı projesiyle ilgilendi. Kanalın açılma işinin gerçekleştirilmesi için siyasi ve ekonomik çalışmalarda bulundu.

Luigi Negrelli’nin ölümünden sonra onun yapmış olduğu proje üzerinde önemli bir değişiklik yaptı. Kanal yol boyunu birkaç kilometre daha batıya çekerek Süveyş’in Akdeniz’deki ağzının Port Said’e açılmasını sağladı.