Bursa’da doğdu. Sultan 1.Murad’ın vezirlerinden Ahmet Paşa’nın oğludur. Hayatı hakkında fazla bir bilgi bulunmayan Süleyman Çelebi’nin, bazı tarihi kaynaklarda Gazi Süleyman Paşa’nın iltifatlarını kazandığından söz edilir.

Bilinenler, bir süre sonra ilim, irfan ve fazileti takdir edilen Süleyman Çelebi’nin Yıldırım Bayezid tarafından divan imamlığına tayin edilerek uzun müddet bu görevde kaldığıdır. Tezkire sahibi Latifi, Süleyman Çelebi’nin bu sırada Bursa halkını irşat eden Buharalı Emir Sultan’ın dergahına gidip-geldiğini, ona intisap ettiğini ve onun halifeleri suleymancelebiarasında yer aldığını zikretmektedir. Hayatının son zamanlarında, Yıldırım Bayezid devrinde tamamlanan Ulu Cami-inin imamlığını da yapan Süleyman Çelebi, meşhur eseri Mevlidi burada iken yazmaya başlamıştır. Bir süre sonra Edirneye gitmiş, Eski Camii imamlığında bulunmuş ve tekrar Bursa’ya dönmüştür. Bursa’da, yetmiş iki yaşında ölen Süleyman Çelebi’nin mezarı Yoğurtlu Baba Zaviyesi yakınındaki sırtın üstündedir.

Anadolu ve Rumeli’deki Müslüman-Türk halkının beş yüzyıldan beri elinden düşürmediği Mevlidi ile haklı bir sevgi ve saygı kazanmış olan Süleyman Çelebi, bu ölümsüz eserini 1409’da Bursa’da yazmaya başlamış, 1410’da tamamlamıştır.