Yarı göçebe sayılan bu halk, İsveç, Norveç, Finlandiya ve Sovyet Rusya’nın kuzey bölgeleriyle Kuzey Kutup dairesinin kuzeyinde kalan bölgelerde yaşar. Lapon’lar geçimlerini açık arazide, yani deniz ve kara hayvanları avcılığıyla sağlarlar. Ren geyiklerini evcilleştirmişlerdir. Bunların etinden ve sütünden yararlanırlar. Postundan elbise yaparlar. Eşyalarını taşımak için yine Ren geyiklerini koştukları kızaklardan yararlanırlar. Ayrı olarak her Lapon usta birer kayakçıdır.Lapon’ların elbiseleri gerçekten ilgi çekicidir. Hayvan derisinden veya kumaştan yapılmış renk renk kazakları vardır. Bunlar bir çeşit yağmurluktur ve Güney Amerika çobanlarının gocuklarına benzer. Oturdukları yerler hayvan derilerinden yapılmış çadırlar ya da ağaç kütükleri veya kerpiçten meydana getirilmiş kulübelerdir. Lapon’ların büyük çoğunluğu Hristiyan’dır.

Bununla birlikte bazı kabileler hala atalarının eski dini olan ruhlara tapmaya devam etmektedirler. Kabilenin şaman adı verilen dini başkanı insanların kaderini önceden bildirmek iddiasındadır. Sihirli davulunun üzerine koyduğu bir yüzüğe bakarak kendince birtakım dualar okur, dans eder, sıçrar ve böylece dini tören tamamlanır. Bu ayinler kutsal ormanın ortasında yapılır. Lapon’lar, ağaçların, taşların ve bazı orman yaratıklarının birer ruh taşıdığına inanır ve onları kutsal sayarlar.