Çok yaygın olan kanaatin tersine Kızılderili’ler kırmızı ırktan insanlar değildir. Onlara bu adın verilmesi, eskiden Kızılderili savaşçıların yüzlerini ve vücutlarını kırmızıya boyamalarından ileri gelmektedir. Kızılderili’ler gerçekte sarı gruptan olan insanlardır.

Kızılderili’ler bugün eski saldırgan tutumlarını ve savaşçılıklarını bırakmışlar, Amerikan toplumunun uysal bir üyesi olmuşlardır. Geleneklerini muhafaza etmiş olan bazı Kızılderili kabileler, A.B.D.’nin kendilerine ayırdığı özel bölgelerde yaşamaya devam etmektedirler. Bugün tarım ve hayvancılıkla uğraşırlar. Kızılderililerin soyu yavaş yavaş tükenmektedir.