Tırnak Yeme Alışkanlığı, Tırnak Yeme Nedenleri, Tırnak Yeme Tedavisi

Tırnak Yeme Alışkanlığı
Yalnızca çocuklarda karşılaşıldığı düşünülen tırnak yeme alışkanlığı, yetişkinlerde de çok sık rastladığımız bir durumdur. Tırnak yeme davranışının kökenine inildiğinde ise kişilerin kaygı düzeylerinin yüksekliği göze çarpmaktadır.

Çocuklardaki tırnak yeme alışkanlığı ile yetişkinlerdeki tırnak yeme alışkanlığı arasında bir takım farklılıklar vardır. Bunlardan ilki, çocuklardaki tırnak yeme davranışını daha çok kardeş kıskançlığı, gece korkusu, karanlık korkusu, ayrılık anksiyetesi ya da aile içi şiddet olguları oluştururken, yetişkinlerdekini daha çok kaygı bozuklukları, tik bozukluğu, obsesif-kompulsif bozukluk gibi komorbit yapılardan kaynaklanabilmektedir.Bu açıdan bakıldığında aslında tırnak yeme alışkanlığı bir sebep değil, kişinin sahip olduğu bozukluğa karşı oluşturduğu bir sonuçtur. Bu tip tırnak yeme davranışında bulunan kişilere herhangi bir ilaç tedavisi uygulanmamaktadır. Psikoterapi alma gerekliliğinde olan bu kişilerde hipnoterapi yöntemi de endikedir.

Psikoterapi uygulamasında, kişinin tırnak yeme alışkanlığının neden kaynaklandığını bulmak ve iyi bir özgeçmiş almak şarttır. Akabinde kişiye verilecek olan bir takım görevlerin sonrasında ilerleme durumu dikkate alınarak hipnoterapatik sürecin başlatılması uygun olabilmekte ve kalıcı çözümler klinik deneyimlerimizce gözlemlenebilmektedir..alıntıdır.