Okul öncesi dönemde çocuklarda merak duygusu uyandırmak, çocuğu keşfetme sürecine sokmak ve onlarda her şeyi ilgi duyar hale getirmek amacıyla
“BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ ?” adlı proje tabanlı araştırma kitabı hazırlanmıştır. Bu kitapta çocuklara mevcut bilgileri aktarmaktan çok, bilgiye ulaşma becerileri kazandırılmıştır.

Bu Seti SMG Yayıncılık Bayilerinden Temin Edebilirsiniz.Kitapta 5 farklı nesne ele alınarak ve her nesne ile okul öncesi eğitim programında yer alan gelişim alanları desteklenmiştir. Bunlar;
*Balon ile Dil Gelişimi (cümle tamamlama,sesini uygun kullanma,görsel materyalleri okuma yazı ve okuma farkındalığı vb.)
*Ayakkabı ile Bilişsel Gelişim (dikkat,tahmin,ölçüm,grafik,gruplama,eşleştirme,sı ralama,sayı vb. )
*Telefon ile Sosyal ve Duygusal Gelişim (kendini ve ailesini tanıma- tanıtma,kendini ifade etme,farklılıklara saygı,duygular vb.)
*Uçurtma ile Motor Gelişim(denge hareketleri ,ritm çalışması,büyük ve küçük kas kullanımı vb.)
*Sabun ile Öz Bakım Becerileri (temizlik kuralları,yaşam becerileri,sağlık ile ilgili önlem alma vb.)

Her nesne ile ilgili öğretmene çalışma sayfalarını destekleyecek etkinlik öneri kartları bulunmaktadır.. Bu kartlar çift kullanımlı olup, kartların arka yüzünde gelişim alanları ile ilgili bireysel veya grup olarak oynanabilen oyunlara yer verilmiştir.

Projeye başlamadan önce Çocuğun ailesi ile beraber nesne ile ilgili araştırma yapmasına imkan sağlayacak. Edindiği bu bilgileri arkadaşlarıyla paylaşmalarına fırsat verilecek olan Aile Katılımı çalışmalarına da yer verilmiştir.