21.01.2010
AÇIKLAMA


Yükseköğretim Genel Kurulu 2010 yılının 1. toplantısını yapmak üzere 21.01.2010'da toplanmış ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamıştır.

1. İki üniversitede yapılan seçimle belirlenen altı aday arasından Yükseköğretim Genel Kurulu'nda yapılan seçim sonucu üçer adayın aşağıdaki sırayla Cumhurbaşkanlığı Makamına arzına karar verilmiştir.

Kırıkkale Üniversitesi:
a. Prof. Dr. Ekrem Yıldız
b. Prof. Dr. Ahmet Murat Çakmak
c. Prof. Dr. Halil Başar

Abant İzzet Baysal Üniversitesi:
a. Prof. Dr. Hayri Coşkun
b. Prof. Dr. Ekrem Gürel
c. Prof. Dr. Atilla Kılıç

2. Beykent Üniversitesi Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından rektör adayı olarak Yükseköğretim Kurulu'na bildirilen Prof. Dr. Ahmet Yüksel'in ataması gerçekleştirilmiştir.

3. 13 fakülteye dekan ataması yapılmıştır.

Ankara Diş Hekimliği Prof. Dr. Adnan Öztürk
Çanakkale Onsekiz Mart Mühendislik-Mimarlık Prof. Dr. Orhan Tatar
Eskişehir Osmangazi Sanat ve Tasarım Prof. Dr. İlker Bekir Topçu
Ziraat Prof. Dr. Hasan Tosun
Fırat İletişim Prof. Dr. Esma Şimşek
Gazi Mimarlık Prof. Dr. Hüsnü Can


İstanbul Eczacılık Prof. Dr. Ahmet Oğul Araman
İktisat Prof. Dr. Seda Murat
Siyasal Bilgiler Prof. Dr. Ömer F. Sönmezoğlu
Marmara Fen-Edebiyat Prof. Dr. Nihat Öztoprak
Mersin Tıp Prof. Dr. Güliz İkizoğlu
Mustafa Kemal Fen-Edebiyat Prof. Dr. Hüsnü Salih Güder

4. Altı vakıf üniversitesinin mütevelli heyet başkanlıklarının, üniversitelerinin fakültelerine dekan atanmasına yönelik teklifleri değerlendirilmiş ve aşağıdaki şekilde bu tekliflerin uygun olduğuna karar verilmiştir.

Doğuş İİBF Prof. Dr. Ertan Oktay
Haliç Fen-Edebiyat Prof. Dr. Oya Oğuz
Mühendislik Prof. Dr. Mahzar Ünsal
İstanbul Aydın Mühendislik-Mimarlık Prof. Dr. Hasan Saygın
İstanbul Kültür Hukuk Prof. Dr. Bahri Öztürk
Yaşar İletişim Prof. Dr. Ümit Atabek
Haliç Güzel Sanatlar Prof. Dr. Şebnem Ruhsar Temir

5. Faruk Saraç Moda ve Sanat Vakfı'nın kurmak istediği meslek yüksek okuluna ilişkin sunum izlenmiş, olumlu görüşle Milli Eğitim Bakanlığına bildirilmesine karar verilmiştir.

6. Yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin esaslar yeniden düzenlenmiştir.

Bu çerçevede yurt dışından öğrenci kabul etmek isteyen üniversitelerin Yükseköğretim Kurulu onayı ile yurt dışından öğrenci kabul etmesine, Yurt dışından öğrenci kabul edecek yükseköğretim kurumlarının kontenjan önerilerinin ÖSYM tarafından toplanmasına ve Yükseköğretim Kurulu tarafından karara bağlanarak Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Kılavuzunda yer almasına, isteyen üniversitelerin ön lisans ve lisans düzeyinde birinci öğretim, ikinci öğretim, uzaktan eğitim ve açık öğretim programlarında kontenjan ayrılmasına ve bundan böyle Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'nın (YÖS) yapılmamasına karar verilmiştir.

Üniversitelerin bu bağlamda öğrenci kabul edebilmeleri için ülkelerin kendi ulusal sınavları, uluslararası sınavlar, ortaöğretim not ortalamaları, üniversite tarafından yapılan sınav vb. gibi öğrenci kabulünde kullanılacak yöntemlerin minimum puanlarının da yer aldığı yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin esasların Üniversite senatolarınca kabul edilen bir yönerge veya yönetmelik şeklinde düzenlenerek Yükseköğretim Kurulu'nun onayına sunulması gerekmektedir.

7. Yükseköğretim kurumlarımızda pedagojik formasyon eğitimi verilmesi belli kriterlere bağlanmıştır. Bundan sonra bu kriterleri sağlayan üniversitelerin pedagojik formasyon talepleri değerlendirmeye alınacaktır.

8. Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İzzet Özgenç iş yoğunluğu nedeniyle Başkan vekilliği görevinden ayrılmış ve yerine Genel Kurulca Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

Bir sonraki Genel Kurul toplantısı 04. 02. 2010 tarihinde yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.


memurlar.net