2014 haziran dönemi seminer konuları


             

İletişim


 05xx xxx xx xx


vbnetron


[email protected]

×

2014 haziran dönemi seminer konuları

Like Tree6Likes
 • 2 Post By gelincikm
 • 2 Post By betül sağlamer
 • 2 Post By betül sağlamer

Konu: 2014 haziran dönemi seminer konuları

 • #1
  gelincikm - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  21.Ekim.2009
  Mesajlar
  103
  @gelincikm  2014 haziran dönemi seminer konuları

  merhaba arkadaşlar haziran seminer dönemi konularını hiçbir yerde bulamıyorum okulöncesi eğitimin yaygınlaştırılması ve güncellenen okul öncesi eğitim programının incelenmesi konularını bulan var mı yardımcı olabilir mi acaba ?

 • #2
  Selma Hoca - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  15.Mart.2009
  Nereden
  çorum
  Mesajlar
  22,939
  @Selma Hoca  okulöncesi eğitimin yaygınlaştırılması ile ilgili bulduğum konuyu linkte vermiştim.

  https://www.onceokuloncesi.com/semin...asi-95082.html

  diğer konuyu bende araştırıyorum ama henüz bişey bulamadım.

 • #3
  betül sağlamer - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  03.Mart.2010
  Mesajlar
  5
  @betül sağlamer  bu konuları bende arıyorum arkadaşlar yardımcı olaursanız çok sevinirim

 • #4
  betül sağlamer - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  03.Mart.2010
  Mesajlar
  5
  @betül sağlamer  OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN YAYGINLAŞTIRILMASI
  RAPOR
  Okul öncesi eğitimi 0-5 yaş grubundaki çocukların bedensel zihinsel duygusal ve sosyal yönden gelişmelerini sağlayan, onların toplum kültürel değerleri doğrultusunda yönlendiren ve temel eğitim bütünlüğü içerisinde onları ilköğretime hazırlayan eğitim sürecidir. Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak için neler yapılmalıdır.
  Mevcut okul öncesi eğitim kurumlarının (anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarının) tam kapasite ile çalışması konusunda gereken her türlü önlemin alınması,
  Fiziki şartları uygun olan okulların tamamında en az bir ana sınıfı açılması, kullanılmayan boş derslik bulunduğu takdirde,bu dersliklerin ana sınıfı olarak değerlendirilmesi,Okul öncesi eğitimi çağ nüfusu dikkate alınarak, daha fazla çocuğun okul öncesi eğitim imkânlarından yararlandırılması amacıyla,fiziki durumu müsait olan örgün ve yaygın eğitimi kurumları bünyesinde ana sınıfı açılması mevcut anasınıfı sayılarının ikili öğretim yapmaları sağlanarak daha çok fiziki ortam oluşması ve daha fazla çocuğun okul öncesi eğitimden faydalanmasını sağlamak, İlköğretim okulları ile ortaöğretim kurumlan bünyesinde açılan ana sınıflarında yürütülen okul öncesi eğitim hizmetlerinin, bu okullarda yapılan teneffüslerden etkilenmemesi için ana sınıflarının okulun en uygun bölümündeki dersliklerde ve imkânlar ölçüsünde birbirine yakın sınıflar şeklinde açılması,Anaokulu ve ana sınıflarında çalıştırılacak yardımcı personelin kız meslek lisesinin çocuk gelişimi, çocuk gelişimi ve eğitimi ile çocuk gelişimi ve bakımı bölümü mezunlarından seçilmesi,
  Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin mali hükümlerle ilgili maddeleri gereğince kurulacak komisyonların titizlikle çalıştırılması, alınacak ücretlerin gerçekçi bir şekilde tespit edilerek Yönetmelikle belirlenen amaçlara uygun olarak kullanılması,Okul öncesi eğitimin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için alan araştırması ve çevre incelemesi yapılmadan, çocuk azlığı gerekçe gösterilerek anasınıflarının kapatılmaması,Devlet Yatırım Programında yer alan anaokulu binalarının planlanan sürede bitirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması, Donatım ödeneklerinin zamanında hizmete dönüştürülmesi,Okul öncesi çağ nüfusu bulunan, fiziki mekânı uygun kapatılmış köy ilkokullarının onarımları yapılarak anaokulu/ana sınıfına dönüştürülmesi,Belediyeler, Özel İdareler, eğitim sever vatandaşlar ve müteşebbislerin okul öncesi eğitim kurumu açmalarının ve yardımda bulunmalarının teşvik edilmesi, Okul öncesi eğitimin önemi ve önceliği hususunda toplumu bilinçlendirmek için kitle iletişim araçlarından yararlanılması,Aileler için bültenler ve kitapçıklar hazırlanarak velilere okul öncesinin önemi anlatılmalıdırOkul öncesi eğitimi alamayan çocukların neden okul öncesi eğitime başlanmadığının araştırılarak çocukların okula devamı için çözüm önerilerinin geliştirilmesi,Okul öncesi eğitimin mecburi eğitime dönüşmesi.Araştırma sonuçları doğrultusunda okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması için seminerlerin artırılması, kitle iletişim araçları yoluyla velilerin bilinçlendirilmesi, sınıfların fiziki yapısının ve araç gereç donanımının artırılması önerilmiştir.
  HALE GAMZE and yasemin46 like this.

 • #5
  betül sağlamer - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  03.Mart.2010
  Mesajlar
  5
  @betül sağlamer  GÜNCELLENEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMININ İNCELENMESİ
  RAPOR
  Okul Öncesi Eğitim Programı kitabının ''Açıklamalar'' bölümünün yeterli derecede açık yazılması, anlaşılmasını sağlamıştır. Kılavuz kitap, programın uygulanmasında değişik fikirler kazandırmıştır. Etkinliklerin yazım dilinde yapılandırmacı/oluşturmacı yaklaşım temel alınmıştır.Programın Çoklu Zekâ ile desteklenmesi, öğrenme sürecini daha zevkli hâle getirmiştir.Programda belirtilen Kazanım ve göstergeler, 36–72 aylık çocukların gelişim özelliklerini yansıtmaktadır. Çok nadir olarak, çocukların çevresel özelliklerine ve bireysel farklılıklarına göre bazı kazanımların "yaş gruplarına" göre ayrılması önerilmektedir. Kazanım ve göstergelere dair açıklamalar, programın daha iyi anlaşılmasını sağlamıştır.Eğitim ortamında düzenlemeler yapılarak eğitimin doğru planlanması ve uygulanmasında çok önemli yeri olan öğrenme merkezleri ve bu merkezlerde bulunması gereken materyaller detaylı olarak yazılmıştır.
  Psikomotor Alan Kazanım 1:Bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapabilme.

  Göstergeler:
  8.Belli bir yüksekliğe tırmanır.

  9.Tırmanılan yükseklikten uygun şekilde iner. (Kazanımları, yeterli bahçe materyali bulunmaması nedeni ile gözlenememektedir.)
  Sınıf içi ve sınıf dışı etkinliklerde, bazı okullardaki imkânların sınırlı olması nedeniyle, amaç ve kazanımlara ulaşılamamaktadır.Gelişim özellikleri arasında yer alan: “yetişkin gibi kalem tutar’’ davranışlarının “kazanımlar” içinde yer almasını öneriyoruz.Verilen etkinlik formatı ve öğretmen kılavuz kitabı, programın anlaşılmasını sağlamış, buradan alınan örneklere dayandırılarak yapılan planlarla, daha neşeli eğitim ortamı sağlanabilmiştir.Yıllık planın aylık olarak ele alınması, öğretmenin aylık plan düzenlemesini gerektirmiştir.Öğretmen, her ay planında yer verdiği kavramları “Kavramlara Aylık Eğitim Planlarında Yer Verme Durumu Çizelgesi” ne ; kazanım ve göstergeleri ise “Kazanım ve Göstergelere Aylık Eğitim Planlarında Yer Verme Durumu Çizelgesi”ne kaydetmiştir. Öğretmenin o ay üzerinde durduğu kavram, kazanım ve göstergeleri kayıt altına alması çocuğun sadece belli gelişim alanlarında desteklenmesinin önüne geçerek ve çocuğa çok yönlü gelişme fırsatı sunmuştur.Bu durum aynı zamanda öğretmenin etkili ve dengeli plan yapmasına da olanak sağlamıştır. Bir gün içinde gerçekleşen kahvaltı, yemek, temizlik ve dinlenme gibi rutinlerle, oyunlar ve diğer etkinliklerin yer aldığı “yarım ve tam günlük eğitim akışları” oluşturulmuştur. Günlük eğitim akışı Öğretmen etkinliklerini hazırlarken, etkinlik planı formatında yer alan başlıklarda belirtilen açıklamalar doğrultusunda etkinliklerini yazar.Etkinliklerini yazarken formatta yer alan kutuları kullanabileceği gibi etkinliğini düz metin şeklinde de hazırlayabilir olması kolaylık sağlamıştır.Değerlendirmenin; çocuk, öğretmen ve plan olarak üçe ayrılması, değerlendirmenin daha detaylı ve açık bir şekilde ele alınmasını sağlamıştır. Ancak; hangi sorunun etkinliğin değerlendirilmesi için, hangi sorunun çocuk için sorulması gerektiği çok iyi anlaşılamamış; her öğretmen, anlayabildiği şekilde ifadeler kullanarak değerlendirmesini yapabilmiştir.

  Kılavuz kitapta verilen örneklerin yanı sıra, program kitabında gösterilen örnek etkinlik formatı incelenmiş, günlük plan hazırlarken yöntem ve teknik, kelime dağarcığı, materyal ve kavramların, plana eklenmiştir.Fen ve Matematik etkinliği içinde yer alan deneylerin uygulanabilmesi ile ilgili olarak deney planı yapılıp yapılmayacağı konusunda açıklayıcı bilgiye rastlanamamıştır. Konu ile ilgili olarak kimi öğretmenimiz, günlük planlarında deneyin işlenişini alması nedeni ile, ayrıca deney planına gerek olmadığını söylemiştir. Konunun yeni programda açıklığa kavuşturulması önemlidir.Kültürel özelliklerimize günlük planımızda yer vererek; köy konusu ile yöresel yemeklerimizi, türkü ve diğer folklor ürünlerimizi (kına geceleri, yöresel giysiler, tarihi zenginliklerimiz…) aile katılımı yolu ile, sınıf ortamında tanımaya çalıştık.Aile katılımı (toplantılar, istek haber mektupları, eğitim panoları, duyurular, ev ziyaretleri, ailenin eğitime katılımı vs.) işleyişinde herhangi bir sıkıntı yaşanmamış, çok faydalı olmuştur.Daha önceki gözlemlerimizde, çocukların genellikle olumsuz yönlerini ele almamız nedeni ile, olumlu davranan çocukları göz ardı etmiş, olumsuz davranışları gözlemlemiştik. Ancak, yeni program sayesinde olumlu tavır sergileyenlerin ön plana çıkartılması ile sınıf yönetimi konusunda daha başarılı olduğumuz kuşkusuzdur.
  Kısa not, Sistematik, Anekdot formları bir sayfada toplanarak işleminde kolaylık sağlanmıştır. Gelişim kontrol listeleri,Gelişim Raporları uygulanmasında zorluk yaşanmamıştır.
  HALE GAMZE and yasemin46 like this.

 • #6
  yasemin46 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  05.Eylül.2013
  Nereden
  k.maraş
  Mesajlar
  14
  @yasemin46  heryerde bir rapor örneği aradım burda denk geldi ilk kez yazacaktım bulamamıştım nasıl elimden tuttu bir bilseniz emeğinize sağlık

 • #7
  betül sağlamer - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  03.Mart.2010
  Mesajlar
  5
  @betül sağlamer  OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN YAYGINLAŞTIRILABİLMESİ İÇİN YAPILABİLECEKLER
  RAPOR

  Devlet okul öncesi eğitime gereken önemi vermelidir. Bugün ülkemizde okul öncesi eğitimin hala zorunlu olmaması, istenir düzeyde ve hızda yaygınlaşamamasının nedenleri arasında gelmektedir.Okul öncesi eğitim en az bir yıl zorunlu olmalıdır. Özellikle aile ortamında yeterli gelişme fırsatı bulamayan çocuklar için tüm olanaklar kullanılarak erken dönem eğitimini zorunlu olarak sağlamanın yolları aranmalıdır.Erken eğitim fırsatlarını sağlamak, yerel yönetimlerin önde gelen görevlerinden biri olmalıdır. Bu konuda gerekli yasal düzenlemeler yapılarak yerel yönetimlerin eğitim kurumları için yer ve kaynak bulma konusunda sorumluluklarının arttırılması, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına çok büyük katkı sağlayabilir.Çocuklar için önem ve öncelik arz eden konuları kapsayan ve valiliklerce onaylanacak program çerçevesinde iki ayı geçmemek üzere yaz aylarında da eğitim yapılabilir. Yaz aylarında yapılan eğitimde, okul öncesi eğitimden yararlanamayan 60-72 aylık çocuklara öncelik tanınır. Bu durumda kısa süreli de olsa okul öncesi çocuklarına eğitim olanağı yaratılmış olacaktır. Başlangıçtan beri kurum merkezli olarak gelişen okul öncesi eğitim, son yıllarda artan çabalarla yeni alternatif modellere de sahip olmaya başlamıştır; ancak yeterli değildir.Alternatif modeller artırılmalı, kurum dışında eğitim modelleri ve aile katılımı yaygınlaştırılmalıdır. Örneğin; yaz okulları, mobil anaokulu, ev yuvalar, uzaktan eğitim, büyük çocuk parkları içinde bir birim (uygun olan çocuk parklarının bir köşesine ailelerin çocuklarını birkaç saatliğine getirebilecekleri okul öncesi eğitim birimi) gibi. Alternatif modellerin uygulanmasında sivil toplum kuruluşlarının desteği artırılmalıdır. Uzaktan eğitimin önemli araçlarından biri olan televizyonlardaki ‘çocuk programları’na baktığımızda, hemen hepsinin çeşitli çizgi filmler yayımladığını görmekteyiz. Televizyonda yayınlanacak olan çocuk programlarının uzmanlarca denetlenmesi, eğitici ve eğlendirici özellikler taşıması ve bu programların hazırlanmasında Milli Eğitim Bakanlığı’nın işbirliği yapması önerilmektedir. Kentli, eğitimli, iyi gelir düzeyine sahip aileler okul öncesi eğitime bütçelerinden pay ayırarak, çocuklarını okul öncesi eğitim kurumlarına erken yaşta göndermekte, aileye yönelik programlara, yayınlara ilgi duymaktadır. Bu olumlu durumun, eğitimin önemini yeterince kavramamış ailelerde de yaygınlaştırılabilmesi için aileye ve topluma yönelik eğitim programlarının hazırlanmasının önemi açıktır. Erken yaşlarda kurumda eğitim almanın ve bunun yaygınlaştırılmasının önündeki önemli bir engel de özel ve resmi okul öncesi eğitim kurumlarının ücretlerinin pek çok ailenin karşılayamayacağı kadar yüksek olmasıdır. Bu nedenle resmi okul öncesi eğitim kurumları (hiç olmazsa anasınıfları) ücretsiz ya da ücreti ailelerin rahatlıkla ödeyebileceği bir miktarda olmalıdır. Eğitim politikalarının belirleyicilerinden olan siyasi partilerin web sitelerindeki parti programlarına bakıldığında, okul öncesi eğitime hiç değinilmediği ya da tek bir satırla geçiştirildiği görülmektedir. Siyasi otoritenin okul öncesi eğitimin önemini anlaması ve erken döneme yapılan yatırımın yararına inanması gerekmektedir. Bunun için eğitim politikalarını belirleyenler arasında yer alan siyasi partilerin de okul öncesi eğitimin önemi, sorunları ve çözüm yolları konusunda bilgilendirilmeleri önerilmektedir. Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasıyla ilgili çaba gösterilmişse de mevcut durumun istenilen düzeyde olmamasında çocuk sayısının çok olmasının ve ülkenin maddi yetersizliklerinin de yadsınamaz gerçekler olduğu bilinmektedir. Ancak büyük maliyet gerektiren binalar yerine, daha ucuza mal edilebilecek ve daha güvenli tek katlı, 2-3 sınıflı prefabrik yapılar, okul öncesi eğitim kurumu olarak kullanılabilir.

 • YORUM BIRAKMAK İÇİN ÜYE OLMALISINIZ !

  ÜYE OLMAK İÇİN TIKLA

  Benzer Konular

  1. 2012 Güz Dönemi Seminer Programımız
   Konu Sahibi Musa BAL Forum SEMİNER DUYURULARIMIZ
   Cevap: 10
   Son Mesaj : 05.Ocak.2013, 20:52
  2. seminer donemi programi yayinlandi
   Konu Sahibi Drama06 Forum GÜNCEL EĞİTİM HABERLERİ
   Cevap: 26
   Son Mesaj : 06.Haziran.2012, 22:46
  3. eylül 2011 seminer konuları
   Konu Sahibi firuze453 Forum SEMİNER DÖNEMİ KONULARI
   Cevap: 2
   Son Mesaj : 10.Eylül.2011, 15:11
  4. lisede seminer dönemi
   Konu Sahibi goflet Forum DENEME TAHTASI
   Cevap: 0
   Son Mesaj : 31.Ağustos.2011, 21:34

  Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

  Giriş

  Facebook ile Baglan Giriş