Sayı grafiğini özellikle sıralı ve tren şeklinde hazırlıyorum. Bu yıl yumurta ve civciv konseptinde tasarladım. Sayıları öğretirken genelllikle aynı konseptte gidilmesi taraftarıyım. Mesela 1 sayısı armut somutlayarak gösterilecekse diğer sayılar da armutla gösterilmeli. yani 1 armut 2 elma olmamalı. Çünkü sayılar bir çokluk ifade eder. 1 armutla 2 elma aynı kategoride değildir. Bu yüzden burda da yumurta ve civciv kullandım.
Burdaki asıl espri ilerleyen zamanlarda "arttırma ve eksiltme" gibi kazanımları gerçekleştirmede oldukça işlevsel olması. Yani önce gelen sayı, sonra gelen sayı, sayıdan 2 adım geriye gidilmesi, 3 adım ileriye gidilmesi gibi yönergeler, toplama çıkarmayı öğretme konusunda temel oluşturabilir.
KALIPLARI ALTTADIR. A4 şeklindedir.
Sayı Treninin Kalıpları