Balta balta vur vur,
Odunları kır kır
Doldur doldur küfeye,
Haydi yükle eşeğe.

Ai ai eşek, sırtındaki yük pek,
Sana yardım edelim, seni hafifletelim.

Balta, balta, balta balta
Balta balta, balta balta
Bir balta, iki balta, üç balta,
Dört balta, beş balta,
Dur balta.