Etkinlik Çeşidi: Fen – Sanat Etkinliği (Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)

Yaş Grubu: 48 – 60 Ay

KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

Bilişsel Gelişim

Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.

(Göstergeleri: Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.)

Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler. (Göstergeleri: Nesnenin yapıldığı malzemeyi söyler. Nesnesin kullanım amacını söyler.)

Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.

(Göstergeleri: Nesne/varlıkları sesine göre ayırt eder, eşleştirir.)

Sosyal ve Duygusal Alan

Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Göstergeleri: Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.)

Motor Gelişim

Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Göstergeleri: Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.)

MATERYALLER

Hamur haline getirilmiş kil, küçük demir parçaları, tahta parçaları, kumaş parçaları, 8 adet kapaklı metal kutu, heykel görseli, tahta görseli, demir sandalye görseli, kumaş elbise görseli

SÖZCÜKLER

Kil, heykel

KAVRAMLAR

Aynı-farklı

Öğrenme Süreci

Öğretmen 2şerli aynı olacak şekilde materyalleri (kil, kumaş, demir, tahta) 8 adet metal kutuya koyar.
Çocuklar içinde farklı nesneler olan 4 kutuyu sallayarak çıkan seslerden nesneyle ilgili tahminlerde bulunur. Kutuların kapaklarını açarak tahminleriyle karşılaştırır.
Çocuklara tüm metal kutular verilir. Çocuklar metal kutuları sallayarak farklı ve aynı sesleri söyler, aynı sesleri çıkaran metal kutuları eşleştirir. Çocuklar kutuların kapaklarını açarak eşleştirmeleri kontrol ederler.
Çocuklar metal kutulardaki nesneleri heykel, sandalye, masa ,elbise görseliyle parça-bütün ilişkisi kurarak eşleştirir.
Çocuklar kutulardaki istedikleri materyalleri seçerek kendi nesnelerini oluştururlar.
DEĞERLENDİRME

Etkinlikten sonra çocuklara aşağıdaki sorular yöneltilebilir:

Biz bu etkinlikte neler yaptık?
En çok hangi ses hoşunuza gitti?
Hangi nesnelerin veya canlıların sesleri güzeldir?
Her nesneden aynı ses çıkar mı?
AİLE KATILIMI

Ailelere çocuklarıyla hayvan sesleri çıkararak hangi hayvana ait olduğu oyunu oynamaları önerilebilir.

UYARLAMA

Sınıfta İşitme Yetersizliği Olan Bir Çocuk Varsa;

Çocuk metal kutuları sallayarak metal kutunun ağırlığını, içindeki materyalin hareketini hissederek metal kutuları eşleştirmesi istenir. Metal kutuların kapakları açılarak tahminleriyle gerçek durumu karşılaştırır. Parça- bütün ilişkisi kurarak görseller ve nesneleri eşletirmesi istenir.

Kaynak: https://okuloncesiegitim.info/kutuyu...nat-etkinligi/