Doğum yapan 600 kadın ve bebeklerini kapsayan çalışmada, hamilelik sırasında sigara içen annelerin bebeklerinin 130 gram daha hafif doğduğu görüldü.
Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kamile Marakoğlu sigara içiminin engellenmesi için yapılan tüm çabalara rağmen kadınlar arasında sigara kullanımının özellikle gelişmekte olan ülkelerde hızla arttığını belirtti.

Sigara dumanında 4 binden fazla kimyasal bileşen ve 250'ye yakın karsinojen madde (kanser oluşumuna neden olan etkenler) olduğunu, bu bileşenlerden özellikle nikotin, karbonmonoksit, toulen, siyanid ve kadmiyumun fetal büyüme defektlerine yol açtığını ifade eden Doç. Dr. Marakoğlu, ''Nikotin ve karbonmonoksidin anne ve bebeği üzerinde birçok zararı vardır. Nikotinin hem sigara içen hem de sigara dumanına maruz kalan gebelerin anne karnındaki bebeklerin dolaşımına hızla geçtiği kanıtlanmıştır. Gebelik ve doğum sonrası dönemde sigara içilmesi fetus, yenidoğan ve çocukta ciddi riskler oluşturmaktadır'' diye konuştu.

HER İKİSİ İÇİN DE ZARARLI
Hamilelikte sigara içmenin hem anne hem de fetüs için oldukça büyük bir risk faktörü olduğunu vurgulayan Marakoğlu, şunları kaydetti: ''Bu riskleri tespit edebilmek için yaptığımız çalışmada oldukça çarpıcı sonuçlar çıktı. Doğum yapan 600 kadın ve bebekleri üzerinde yaptığımız çalışmada, gebelik sırasında sigara içen annelerin bebeklerinin 130 gram daha düşük ağırlıklı doğduğunu tespit ettik. Yine bu çalışmada, sigara içen annelerde; istenmeyen düşükler yüzde 38.6, intrauterin (rahim içi) ölümler yüzde 4.5, prematür doğumlar yüzde 31.8 ve pre eklampsi (gebelik zehirlenmesi) yüzde 9.1 olarak bulundu. Tüm bu sorunlar, sigara için gebelerde, sigara içmeyen gebelere oranla anlamlı düzeyde yüksek çıktı. Sigara içen gebe kadınlarda erken membran rüptür (Suların erken gelmesi) sıklığı da hiç sigara içmemiş olanlara göre anlamlı derece de daha yüksek bulundu.''

Araştırmanın, gebelik sırasında sigara kullanımının olumsuz sonuçlarını açıkça ortaya koyduğunu anlatan Marakoğlu, ''Sağlıklı bir nesil için sigara içen gebelerin sigarayı bırakmaları desteklenmelidir. Bu konudaki yönlendirme sağlık görevlilerince her zaman yapılmalıdır. Aynı zamanda sigara içen eşler de bu riskler konusunda bilgilendirilmelidir'' dedi.

Sigara yasağının uygulamaya konulması sayesinde ülke genelinde sigara içen anne sayısında ciddi düşüşler olduğunu gözlemlediklerini dile getiren Marakoğlu, sigaranın zararlarını en aza indirme adına yürütülen bu tür çalışmaların büyük önem taşıdığını bildirdi.
ntv