Etkinliğin Adı :Zillerin dansı
Amaç :Hızlı – yavaş, Yüksek – alçak (ses) kavramlarını kavrayabilme.
Vücut kısımlarını tanıyabilme.
Ritme uygun olarak hareket edebilme.
Sesin başladığını ve bittiğini anlayıp uygun davranışı gösterebilme.
Kullanılan Materyal :Üzerinde ses çıkaran zillerin dikilmiş olduğu farklı uzunlukta kurdele ve kumaşlar.
Uygulama :Çocukların baş, omuz, kol, bilek, bel, kalça ve ayak bileklerine bağlanabilecek uzunlukta kurdele ve kumaş parçaları üzerine ses çıkaran ziller dikilir. Bu kurdeleler bazı çocukların başına , bazı çocukların koluna, bazı çocukların beline, bileklerine veya diğer vücut kısımlarına bağlanır. Daha sonra sıra ile aşağıdaki etkinlikler uygulanabilir.
1- Çocukların tümü aynı anda vücut kısımlarını hareket ettirerek zilleri ile ses çıkarır.
2- Sadece başında zilleri olanlar ses çıkarır.
3- Sadece kolunda zilleri olanlar ses çıkarır.
4- Her grup zillerini hızlı ritmde sallayarak ses çıkarır.
5- Her grup zillerini yavaş ritmde sallayarak ses çıkarır.
6- Her grup zillerini alçak sesle çalar.
7- Her grup zillerini yüksek sesle çalar.
8- Farklı ritmde müzik eşliğinde serbest dans edilir. Müzik başladığı zaman dans edilmeye başlanır, müzik durduğu anda her çocuk olduğu pozisyonda heykel duruşunda kalır.
9- Daha sonra çocuklar baş, omuz, kol ve belinde zilleri olanlar; kalça, diz, bacak ve ayak bileğinde zilleri olanlar gibi küçük gruplara ayrılır.
İki farklı müzik parçası seçilerek gruplara dinletilir. Her bir müzik parçasının bir gruba ait olduğu ve hangi grubun parçası çalıyorsa o grubun dans etmesi söylenir. Gruplara kendi müzik parçaları tanıtılır. Her iki müzik parçası 15 –20 saniye aralıklarla değiştirilerek çalınır serbestçe dans edilir, diğer grup heykel duruşunda bekler.