İlkel Hareketler Dönemi ( 1 – 2 Yaş )

Bu döneme ait hareket yeteneklerinin gelişmesi, hem çevresel faktörlere hem de
olgunlaşma faktörlerine bağlıdır. Olgunlaşma, hareket yeteneklerinin bir sıra izlemesini
sağlar. Çevresel faktörler ise hareket yeteneklerinin ortaya çıkış hızını düzenlerler.
İlkel hareketler döneminin üç temel ögesi; denge, yer değiştirme ve el becerileridir.
Becerili el hareketleri, çeşitli beden bölümleri arasında koordinasyon gerektirir. En temel üç
hareketi, uzanma, yakalama ve bırakma olarak incelenmiştir.

İlkel hareketler döneminde bireysel farklılıklar olabilmesine karşın belli bir sıra
dahilinde gelişim gerçekleşmektedir.
Bu dönemde kazanılan hareketler, çok fazla kontrol gerektirir. Yürümede yeterli hale
gelen çocuk; dikkatini hareketinden, çevreye yöneltir. Herhangi bir engel ile karşılaştığında
hemen seri hareketten diğerine geçerek amacına ulaşmaya çalışır.

Etkinlik: Bebek, oturur durumda oyun oynarken sevdiği oyuncağı alması için ona
uzatabilirsiniz. Ayağa kalkarak alması için onu cesaretlendirebilirsiniz. Eğer bebek
kalkamıyorsa elinizi ona uzatarak kalkmasına yardımcı olabilirsiniz (12. ay).

Etkinlik: Merdiven çıkarken veya bir iki basamağı bulunan bir mekan da çocuğun elinden
tutarak onun basamakları çıkmasına yardımcı olabilirsiniz. Çocuk emeklemeden yürüyerek
çift ayakla merdiven çıktığında ödüllendirebilirsiniz (18. ay) .


Emekleyerek merdiven çıkar. ………………………………... 13-24 ay
Taklit ederek top yuvarlar. …………………………….….....13-24 ay
Çubuğa 4 halka geçirir. ………………………………………....13-24 ay
Modele bakarak 3 küple kule yapar. ……………………….13-24 ay
Merdivenlerden geriye doğru emekleyerek iner.….....13-24 ay
Çömelir, ayağa kalkar. ……………………………………….....13-24 ay
Eğilerek yerden nesneleri alır. ……………………...…… .. 13-24 ay
4 küpten kule yapar. ……………………………………...…....17-24 ay