TAKLİT EDEREK TOP YUVARLAYABİLİYORUM.
Etkinlik Önerileri:
1. Çocuğun ilgisini çekmek için ona topu yuvarlayın, sonra topu itmesine yardımcı olun.
2. Yaptığınızı anlatın böylece çocuk “top yuvarlama oyunu”nda kullanılan kelimeleri duysun.
3. Eğer iki yetişkin çocukla oynayabilirse biri topu yuvarlar diğeri de çocuğa topu itmesi için yardımcı olabilir.