Psiko- Motor Gelişimi Destekleyici Düzenlenecek Etkinlikler Aracılığı İle Çocuklara
Kazandırılması Amaçlanan BecerilerØ Kendi vücudunu ve yeteneklerini keşfedebilme,
Ø Mekân, zaman ve ağırlık ile ilgili kavramları kazanabilme,
Ø Dış dünyayı keşfedebilme, fark edebilme,
Ø Duygu ve düşüncelerini motor hareketler yolu ile ifade edebilme,
Ø Koordineli ve ritmik hareket etme becerisi kazanabilme,
Ø Dikkat kontrolünü sağlayabilme,
Ø Nesneleri belli mesafedeki bir hedefe atabilme,
Ø Belli bir mesafeden kendine doğru atılan nesneyi yakalayabilme,
Ø El-göz koordinasyonunu sağlayabilme,
Ø İki el-göz koordinasyonunu sağlayabilme,
Ø El-ayak-göz koordinasyonunu sağlayabilme,
Ø Koordinasyon, denge, çeviklik ve kuvvet gerektiren motor hareketlerde beceri
kazanabilme,
Ø Günlük yaşamda kullanılan araç-gereci kullanmada beceri kazanabilme,
Ø Belli nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirebilme,
Ø Makası uygun şekilde kullanabilme,
Ø Belirli şekilleri çizebilme
Ø Değişik özellikteki kaplardan sıvı ya da taneli katı malzemeyi farklı özellikteki
kaplara doldurabilme boşaltabilme,
Ø El-bilek kullanmayı gerektiren hareketlerde beceri kazanabilme
Bu becerileri kazanmasında önemli olan etkinlikleri hazırlarken de dikkat edilmesi
gereken özellikler vardır.


megep.meb