BEBEKLİK DÖNEMİNDE BEDENSEL VE PSİKOMOTOR GELİŞİM


Bedensel gelişim:

Doğumda sonra bedensel gelişimin en hızlı olduğu dönem doğumdan sonraki ilk yıldır. 1 yaşın sonunda çocuk doğum boyunun yaklaşık yarısı kadar uzamış ve muhtemel 75 cm olmuştur. İlk üç ayda bebek her ay 3-4 cm civarı, ikinci üç ayda her ay 2cm civarı, üçüncü üç ayda ise 1cm civarı uzar. 1-2 yaş arasında ortalama 12 cm uzamıştır.

Ortalama olarak erkek bebekler kız bebeklere göre daha büyüktür. Doğumdan itibaren bakıldığında en hızlı büyüyen organ baştır. Doğumdan 1 yaşına kadar gövde en hızlı büyüyen alanı oluşturur. Bacaklarda büyüme ise 1 yaşla ergenlik dönemi arasında gerçekleşir.

Yeni doğan bebeklerde ortalama boy 48-50 cm civarıdır.1-3 yaş arasında boyda ortalama 20.5 cm ik, ağırlıkta ise 4.7 kg bir artış gözlenir. Bundan sonra büyüme daha da yavaşlar. 3-6 yaş arasında , büyüme boyda , yılda 7-8 cm , ağırlıkta yılda 2.2 kg artar. Yeni doğan bebeğin iskelet yapısı önce kıkırdaktan oluşur. Zamanla kıkırdakta kalsiyum,fosfat, ve diğer minerallerin depolanması ile kemik materyali haline dönüşür.

Gelişim baştan ayağa , içten dışa doğrudur. Kasların büyüklüğü beden büyüklüğü ile doğru orantılıdır. Büyük kasların gelişimi önce , küçük kasların gelişimi sonradır. Erkek bebeklerin kas dokusu oranı kız bebeklerden fazladır. Doğumda başın bedene oranı ¼ iken, bu oran erişkinlikte 1/8 düşer. Doğumda ortalama ağırlık 3405 gr dır. Erken doğan bebeklerde ise ağırlık 900 gr dır. Bu bebekler annelerinden süt emebilecek ve mikroplara dan korunabilecek duruma gelinceye kadar kuvöz de kalırlar. Altı aylık bir bebeğin ağırlığı doğduğu andaki ağırlığının iki katına çıkarak 7 kg olur. Bir yaşına geldiğinde bu rakam 10 kg çıkar. Bebeğin düzenli biçimde kilo alması bebeğin sağlıklı olduğunu gösterir.

Dolaşım sisteminin gelişimi incelendiğinde , bebeğin kan basıncı doğuşta çok düşüktür. 6. haftadan sonra artmaya başlar. Kalp vücuda göre daha büyüktür. Kalp atışı bebeklikte yetişkinliğin iki katı kadardır. Bebeğin doğumdan hemen sonra ilk yaptığı davranış solunumdur. Bu solunumla bebeğin akciğerleri açılır ve3 bebek ağlamaya başlar. Solunum sayısı dakikada 40 tır.