0-6 YAŞ ÇOCUKLARININ FİZİKSEL GELİŞİMİ


             

İletişim


 05xx xxx xx xx


vbnetron


[email protected]

×

0-6 YAŞ ÇOCUKLARININ FİZİKSEL GELİŞİMİ

 • #1
  yardımcıöğretmen - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  24.Aralık.2009
  Yer
  İSTANBUL
  Mesajlar
  14
  @yardımcıöğretmen


  0-6 YAŞ ÇOCUKLARININ FİZİKSEL GELİŞİMİ

  Bebeklik döneminde (0-2) fiziksel gelişim, doğum öncesinde olduğu gibi, doğum
  sonrasında da kalıtım ve çevrenin etkisiyle oluşmaktadır.Doğumda döl yatağının
  güvenli ortamından ayrılan bebek, çeşitli dış uyaranların etkisi altındaki yeni yaşam
  alanına geçer. Fiziksel gelişimin en hızlı olduğu dönem ilk aylardır.Doğum sırasında
  bebeğin boyu hızla uzamaya başlar, ancak yaş ilerledikçe uzama giderek yavaşlar
  örneğin bebek doğumdaki boy uzunluğunu; üçüncü ayın sonunda % 20’sini, bir
  yaşına dek %50, iki yaşına kadar ise %75 oranında geliştirir.Benzer bir durum ağırlık
  içinde geçerlidir. Bebek beş aylıkken doğumdaki ağırlığının iki katına, on iki aylıkken
  üç katına ulaşır ancak ikinci yaşın sonuna doğru, ağırlık arştın da yavaşlama başlar.
  Kız bebekler, boy ve ağırlık açısından erkeklere oranla daha yavaş gelişirler. Fakat her
  iki cinsiyette de doğumdaki boy ile yetişkinlik döneminde ulaşılabilecek boy arasında
  bir ilişki vardır. Bununla birlikte diğer bedensel gelişme öğeleri için olduğu gibi, boy
  için de beslenme ve çevre koşulları önemi bir etkendir.
  Bu dönemde baş toplam beden uzunluğunun dörtte biri kadardır.Bacaklar,
  kollara oranla daha kısadır.Sinir sistemi gelişiminde önce, baştaki sinirler, daha sonra
  kol ve bacak sinirleri gelişir. Bebeklerin solunum yapma sayısı, yetişkinlere göre
  yaklaşık iki buçuk kat daha fazladır. Bebeklerin kalp atışları da yetişkinlere oranlara iki
  kat daha fazladır. Bebeğin her türlü besini sindirecek bir sinir sistemine sahip olması
  ikinci yaşın sonun da gerçekleşir.boşaltım sistemi de sindirim sisteminin gelişimine
  paralel olarak gelişir. Ancak bebeğin çişini tutmasını sağlayan sidik torbasının kas
  gelişimi 12-30 aylar arasında gerçekleşir.Bu nedenle anne babaların tuvalet
  eğitiminde, gelişimin kritik dönemleri ilkelerine uygun davranmaları ve bebeklerine
  gerekli hoşgörü ve esnekliği göstermeleri gerekir.
  Bebek ilk süt dişlerini 5-8 aylar arasında çıkarmaya başlar. Kasların gelişiminde de
  önce kalın sonra ince kaslar gelişir.
  0-2 yaş döneminden sonra fiziksel büyüme nispeten daha yavaştır. Bu dönemde
  kızların, erkeklere oranla ince motor kasları hızla gelişir. Bu nedenle kızlar denge
  sağlama, makas kullanma veya kalem tutma becerileri açısından, erkeklerden
  daha başarılıdırlar. Altı yaşındaki çocuk beyni büyük ölçüde yetişkin beyninin fiziksel
  büyüklüğüne ulaşır. Gelişim baştan bedene doğru olduğu için çocuklar kas-zihin
  koordinasyonunda çeşitli güçlüklerle karşılaşırlar. Örneğin sağa sola hızlı dönüşlerinde,
  dengelerini yitirirler. Tırmanma, zıplama, topla oynama becerileri de yeterince
  gelişmemiştir. Altı yaşındaki çocuk doğum ağırlığının 7-8 katına erişir. Dört yaşında bir
  çocuk, doğumdaki boyunun iki katına ulaşırken, altı yaşındaki çocuk, bundan 10-12
  cm daha uzundur.
  FİZİKSEL GELİŞME SÜRECİNDE YETİŞKİNLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN KONULAR
   Çocuklar, değişik genetik yapılara ve çevresel koşullara sahip oldukları için fiziksel
  gelişimin her döneminde bazı farklılıklar gösterebilirler. Anne babalar, öğretmenler
  bu durumu doğal karşılamalı ve çocuklar arasında fiziksel gelişme açından
  karşılaştırmalar yapmamalıdır.
   Belirli bir gelişme ve olgunlaşma düzeyine yetişemeyen çocuğun,
  başaramayacağı etkinliklere zorlanması öğrenmeye karşı olumsuz tutumlar
  göstermesine neden olur. Örneğin öğrenme yaşantıları, özellikle 0-6 yaş arasında
  oyunlaştırılarak kazandırılabilir.
   Çocukların fiziksel gelişme dönemlerinde yetersizlikler göstermeleri doğal
  karşılanmalıdır. Uygun eğitim yaşantılarının sağlanmasıyla bu yetersizlikler kolayca
  giderilebilir. Örneğin 2-6 yaş grubu çocuklarının büyük fırçalarla tuvale resimler
  çizmeye özendirilmesi, lego gibi kas zihin koordinasyonunu güçlendiren,
  oyuncaklarla oynama olanağına kavuşturulması, hazırbulunuşluk düzeyine
  yükselmesine neden olur.
   Çocukların fiziksel gelişimleri hakkında önce yetişkinlerin, yetişkinler tarafından da
  çocukların bilgilendirilmesi gerekir.
   Çocuklar her dönemde yetişkinlerin yönlendirmelerine gereksinim duyarlar. Bu
  yönlendirmeler, belli fiziksel gelişim dönemlerinin özelliklerine göre değişir.
   Çocuklar fiziksel donanımları yetersiz olduğu için, bazı etkinliklerde başarısız
  olmaları halinde, kesinlikle suçlanmamalıdır.
  PSİKO-SOSYAL GELİŞİM
  Psiko-sosyal gelişme, bilişsel, duyuşsal ve ahlaki boyutları olan kompleks bir
  kavramdır. Bu kavramların hepsi büyük ölçüde eş zamanlı olarak oluşan ve karşılıklı
  olarak birbirleriyle etkileşen değişkenlerin ürünüdür.
  Biliş: çevremizi öğrenme ve anlamayı içeren zihinsel etkinlikler karşılığı olarak
  kullanılır ve yaklaşık olarak düşünme terimi ile eş anlamlıdır. Örneğin çocuk belli bir
  biyolojik gelişme evresine ulaşmadan konuşamaz. Ayrıca eğer çocuğun konuşma
  denemeleri, anne baba tarafından gerektiği şekilde ödüllendirilmez ve
  yönlendirilmezse, konuşma becerisinin yeterince gelişmesi beklenemez.
  Piaget’in Bilişsel Gelişme Evreleri (0-6 yaş)
  Duyusal Motor Evre (0-2 yaş)
  Bu evrede bebek dış dünyayı ve kendini keşfetmek için duyularını ve motor
  becerilerini kullanır. Çevreyi keşfetme çabasında, doğuştan gelen duygusal,
  hareketsel yeteneklerini kullanır. Çocuk bu evrede nesnelerin ne olduğunu anlamak
  için tuttuğu şeyleri ağzına götürür.Ayrıca emme, tutma, yakalama gibi basit
  edimlerle kendi vücudunu ve çevresini tanımaya çalışır.Duyu organlarını ve bedenini
  kullanabilmeyi öğrenir. Örneğin bebek beş aylıkken, bir çıngırağı bilinçli olarak sallar,
  ellerinin vücudunun bir parçası olduğunu anlar, hoşlandığı edimleri haz duyarak
  tekrarlar. Ancak bebek, bilişsel olarak kendini yönetme ve uyaranlara bilinçli bir
  biçimde tepkide bulunma yeteneğinden yoksundur.
  Bu evrede önemli bir başka gelişme, nesnelerin kalıcılığını keşfetmektir.Örneğin
  beş aylık bir bebek, elindeki oyuncak, bir örtünün altına saklandığında ilgisini
  kaybeder ve oyuncağı aramaz ancak on aylık bir bebek, nesnenin yok olmadığının
  bilincindedir, nesnenin varlığını sürdürdüğünü bildiği için arayarak ona ulaşmaya
  çalışır, bu ulaşma eyleminin uzun süreli bir arama olamayacağı açıktır. Bu evredeki
  gelişme de çocukların içinde bulundukları sosyo-kültürel koşullara göre farklı düzeyde
  oluşur.
  Bu evrenin sonuna doğru bebek basit zihinsel etkinlikler göstermeye başlar
  örneğin sınama yanılma yoluyla, nesne ve olayları sembolleştirir.Daha önce gördüğü
  nesneleri anımsar. Basit problem durumları ile karşı karşıya bırakıldığında, önceki
  deneyimlerden yararlanarak veya başkalarından yardım isteyerek sorunu çözmeye
  çalışır. Bebek ertelenmiş taklit özelliği gösterirse zihninde kavramları taşımaya
  başlamış demektir.
  İşlem Öncesi Evre (2-7 yaş)
  Bu evrenin karakteristik özellikleri, ben merkezci düşünce, oyuna düşkünlük ve
  şematik algı olarak özetlenebilir. Bu evrenin başında çocuklar bir ölçüde sınırlı sözcük
  dağarcıkları ile simgesel düşünebilmekte ve kelimeleri kullanmaya başlamaktadırlar,
  ilkel düzeyde nesns ve semboller arsındaki ilişkiyi anlarlar. Fakat bu evredeki çocuklar
  henüz konular arasında mantıksal ilişkiler kuramazlar çünkü henüz olayları oluşturan
  neden sonuç ilişkilerini anlayacak bilişsel yeterlilikten yoksundurlar. Ayrıca korunum ve
  tersine dönebilirlik olarak adlandırılan bu kavramlardan yoksunluk, dönemin
  karakteristik özelliklerindedir.
  Korunum : örneğin aynı miktardaki bir sıvı, büyük bir bardaktan küçük bir bardağa
  döküldüğünde sıvı miktarı değişmediği halde çocuğa göre su çoğalmıştır. Aynı
  şekilde küçük bardaktaki su daha büyük bir bardağa dökülürse, çocuk suyun
  azaldığını düşünür. Korunum kavramı ile ilgili çok bilinen bir başka örnek ise bir kilo
  pamuğun mu, yoksa bir kilo demirin mi daha ağır olduğu şeklindedir. İşlem öncesi
  evredeki çocuklara göre, bir kilo demir daha ağırdır.
  Tersine dönebilirlik(çevrilemezlik): Bir işlemin sonuçlarından hareketle başlangıç
  durumuna ulaşmayı tanımlar. Bunu iki örnekle açıklayalım:
  Annesi dört yaşında bir çocuk olan Gökberk’e ‘pastanı istersen dörde, istersen
  sekiz bölerek yiyebilirsin’ deyince Gökberk ‘ama anne sekize bölersem pastam
  çoğalır, o kadar yiyemem’ diye yanıt verir.
  Dört yaşındaki Can’a öğretmeni sorar ‘erkek kardeşin var mı Can? Can ‘evet’ der.
  Öğretmeni ‘adı nedir’ Can ‘Taylan’ diye cevap verir. Öğretmeni ‘peki Taylan’ın erkek
  kardeşi var mı? Can ‘yok’ der.
  Öte yandan son dönemlerde bu evrede bilişsel işlem yeteneğinin belirgin bir
  biçimde geliştiği yönündeki görüşler psikologlar arasında giderek
  yaygınlaşmaktadır.Aşağıda dört yaş çocukları üzerinde bu amaçla yapılan
  araştırmadan (Cherkes ve Miriam 1996) alınan kesit bu yöndeki görüşleri doğrular
  niteliktedir.
  Yetişkin: Kaya yürüyebilir mi? İnsan yürüyebilir mi?
  Çocuk: Hayır Evet
  Yetişkin: Neden? Oyuncak asker yürüyebilir mi?
  Çocuk: Bacakları yoktur Hayır çünkü yapma bacakları vardır
  Görüldüğü gibi bu evrede çocuklar bir ölçüde nedensel düşünme yetisine sahip
  olmaktadırlar. Ancak bu tür bulguların genellenmesi konusunda hala bazı çekinceler
  vardır.
  Ben merkezcilik: bu dönemde çocuklar başkalarının duygu ve düşüncelerini fark
  etmezler, başka çocuklarla alay edip hayvanları incitebilirler, karşısındakinin duyduğu
  acıyı anlayamazlar. Örneğin, çiftçiler inekleri niçin besliyor? sorusuna iki yaşındaki
  çocuk ben sütünü içeyim diye, dört yaşındaki çocuk ineklerle oynamak için cevabını
  veriyor.
  Birlikte oynuyormuş gibi görünseler de herkes kendi oyununu oynar, kendi
  düşünceleriyle ilgili konuşur.
  Koşullara göre değil sonuca göre karar verir: örneğin, vitrinde gördüğü elbiseyi
  almak ister, paranın olup olmadığını düşünmez.
  Hayal ile gerçeği ayırt edemez: örneğin, rüyasında annesinin kendisine kızdığını
  görür ve onu gerçek zannederek anneye tavır alır.
  Devresel tepkiler görülür: çocuk aynı şeyi tekrar tekrar yapmaktan zevk alır. Bu o
  davranışı özümlemeye çalıştığını gösterir.
  Sürekliliği bu dönemde kazanır: örneğin, çocuk elbisesini giydiği kişi olacağını
  düşünür.
  Özelden özele akıl yürütme: işlem öncesi çocuk tümdengelim ve tümevarımı
  kullanamaz örneğim, haşlanmış yumurtasını o gün yemezse kahvaltı yapmadığını
  söyleyebilir.
  Kategorilere ayırabilmeyi öğrenme: renk ve biçim olarak kategorilere ayırmayı
  öğrenir.
  Yapaycılık ve canlandırmacılık: yapaycılık, doğal olgulara birinin neden olduğunu
  düşünmektir. Canlandırmacılık ise cansız nesneye canlılık özelliği yüklemesidir.( araba
  hareket eder canlıdır)
  Kavramsal düşünce bütünleşmemiştir: Örneğin çocuk bir kadını öğretmen ya da
  anne olarak sınıflandırabilir ancak aynı kadının hem anne hem de öğretmen
  olabileceğini anlamayabilir.
  Piaget’nin Eğitim Sistemine İlişkin Görüşleri
   Öğrenme yaşantısı, her gelişim evresinin bilişsel özelliklerini yansıtan bir içeriğe
  sahip olmalıdır.
   Okul gerçek yaşamın canlı ve dinamik bir kesintisini oluşturmalıdır. Bu amaçla
  sosyal yaşam, bütün öğeleriyle eğitim sistemine yansıtılmalıdır.
   Öğrenme yaşantıları çocuğun hazır bulunuşluk düzeyine ve mevcut biliş yapılarının
  niteliğine uygun olmalıdır.
   Program içeriklerinin belirlenmesinde çocuğun beklenti ve gereksinimlerinin
  merkeze alınması gerekir. Ayrıca çevre çocuğun bilişsel gelişim düzeyine uygun bir
  şekilde düzenlenmelidir.
   Öğretme öğrenme sürecinde öğretmenin görevi dersi anlatmak değil, öğrencinin
  öğrenmesine kılavuzluk etmektir. Öğretmen öncelikle uygun pekiştireçler kullanarak
  öğrencileri güdülemeli, öğrencinin soru sorması özendirilmelidir.
   Eğitim olanaklar ölçüsünde bireyselleştirilmelidir.

 • #2
  Rabia PEKKAN (rpekkan) - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  08.Mart.2009
  Yer
  Antalya
  Mesajlar
  15,760
  @Rabia PEKKAN (rpekkan)


  Çok teşekkürler paylaşımınız için..

 • YORUM BIRAKMAK İÇİN ÜYE OLMALISINIZ !

  ÜYE OLMAK İÇİN TIKLA

  Benzer Konular

  1. DÜNYA ÇOCUKLARININ SESİ
   By Ülkü DUYSAK in forum ŞİİRLER
   Cevaplar: 1
   Son Mesaj: 20.Nisan.2011, 21:02
  2. KIZ VE ERKEK ÇOCUKLARININ PSİKO-SOSYAL FARKLILIKLARI NELERDİR?
   By Meryem DURMUŞ (ermer) in forum Bilinçli Anne-Baba Olma Rehberi
   Cevaplar: 1
   Son Mesaj: 07.Şubat.2011, 12:11
  3. FİZİKSEL CEZA ZEKA SEVİYESİNİ DÜŞÜRÜYOR
   By fatma_12 in forum SERBEST KÜRSÜ
   Cevaplar: 0
   Son Mesaj: 30.Ocak.2011, 00:57
  4. OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ MATEMATİK BECERİLERİ
   By Kübra AKÇİMEN in forum MAKALE-ARAŞTIRMA ve BİLİMSEL YAZILAR
   Cevaplar: 0
   Son Mesaj: 29.Haziran.2010, 22:05
  5. FİZİKSEL CEZA ÇOCUĞUMU NASIL ETKİLER?
   By Meryem DURMUŞ (ermer) in forum Bilinçli Anne-Baba Olma Rehberi
   Cevaplar: 0
   Son Mesaj: 24.Kasım.2009, 21:13

  Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

  Giriş

  Facebook platformu Giriş