Küçük yaş grubu için uygun proje çalışması
Deniz ile ilgili grup çalışma örneği
alıntı