CİZGİSEL ÇALIŞMALAR- SESLERİN YAZILIŞI- OKUMA ÇALIŞMALARI- OYUNLAR - TEKERLEMELER- TÜRKÇE
İLK OKUMA-YAZMA ve TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama, sıralama, sorgulama, sınıflama, ilişki kurma, analiz-sentez yapma ve değerlendirme gibi zihinsel becerilerin de geliştirilmesini içermektedir. Bu süreçte Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma, iletişim kurma, problem çözme, karar verme, öğrenmeyi yaşam boyu sürdürme gibi becerilerin de geliştirilmesi beklenmektedir. Buradan hareketle, ilköğretim birinci sınıftan itibaren etkili bir okuma-yazma öğretimini gerçekleştirmek; düşünen, anlayan, sorgulayan, öğrenmeyi öğrenen, bilgiyi kullanabilen ve sorun çözebilen bireylerin yetişmesi amaçlanmıştır.


Download :

Part1

https://www.onceokuloncesi.com/dosya...64247e418f.rar

Part2

https://www.onceokuloncesi.com/dosya...05c010c0a9.rar