parlak ve mat nesneler hakkında sohbet edilir. sınıf içinde parlak mat nesleler bulunur. buna ek olarak sınıfta birkaç yere parlak nesneler brikaç yere mat nesneler koyulur. parlak mat kapmaca oyunu oynanabilir.