Engelilere Vergi İndirim Kolaylığı

Güçlü ve modern devletler, engelli vatandaşlarına sahip çıkarlar. Onların hayat şartlarının iyileştirilmesi ve topluma kazandırılmaları çok önemli… Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 10′u engelli. Ülkemizde bu oran yüzde 12.2, yaklaşık 8.5 milyon engelli var. Ancak istihdam edilenlerin oranı çok az. Rekabet açısından haksızlığa uğruyorlar. Onlar için bazı vergi düzenlemeleri yapılmış, hem ekonomik yönden desteklenmeleri, hem de sosyal hayata katılımlarının sağlanması amaçlanmış, ancak yeterli değil. Engellilerimize vergi avantajlarını hatırlatmakta yarar gördük.

Sakatlık indirimi

Bu indirimden, engelli olan; ücretliler, serbest meslek erbabı ile bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri arasında engelli olan hizmet ve meslek erbabı ile basit usulde vergilendirilenler yararlanıyor. Yararlanmak isteyenler bir dilekçeye; işyerinden alacağı belge, nüfus cüzdanı örneği ve üç fotoğrafı, engelli kişiye bakmakla yükümlü olunduğunu gösteren belge, serbest meslek erbabı ve basit usulde vergilendirilenler için ayrıca vergi kimlik numarasını da ekleyerek vergi idaresine başvuracaklar.

Vergi mevzuatında; çalışma gücünün asgari yüzde 80′ini kaybetmiş engelliler 1., yüzde 60′ını kaybetmişse 2. ve yüzde 40′ını kaybetmişse 3.derece olarak sınıflandırılmış. Merkez Sağlık Kurulunca belirlenecek engel derecesine göre, 1.derece için aylık 600 YTL, 2.derece 300 ve 3.derece için 150 YTL, ücretten indirilebilecek. Tutarlar her yıl Maliye Bakanlığı’nca yeniden değerleme oranında artırılıyor.

KDV, ÖTV istisnası

Engelliler için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programları, KDV’den istisna edilmiş. Ancak binek otomobil ve diğer nakil vasıtaları istisna kapsamında değil.

Sakatlık derecesi yüzde 90 veya fazla olanlar tarafından yetkili satıcılardan alınıp, adlarına tescil edilen (3.dereceye kadar kan ve sıhri hısımları veya bir sürücü tarafından kullanılacak) ve silindir hacmi 1.600 cm3′ü aşmayan otomobiller, arazi taşıtları, 2.800 cm3′ü aşmayan minibüs, kamyonet ve motosikletler, 5 yılda bir defa olmak üzere ÖTV’den muaf tutuluyor. Ayrıca derecesi yüzde 90′dan az olanlar tarafından yetkili satıcılardan alınıp, adlarına tescilli olan ve bizzat kullanmak amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat alınan taşıtlar yine 5 yılda bir defa olmak üzere ÖTV’den muaf.

Emlak Vergisi

Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2′yi geçmeyen tek evi olan engelliler söz konusu ev için Emlak Vergisi’nden muaflar. Yararlanabilmek için, “Dilekçe” ve “Özürlülere Ait İndirimli Bina Vergisi Formu”nu konutun bulunduğu yerin belediyesine verecekler, sağlık kurulu raporu da eklenecek.

MTV istisnası

Sakatlık derecesi yüzde 90 ve fazla olanların sağlık kurulu raporu ile vergi dairelerine başvurmaları halinde, adlarına kayıtlı taşıtlar ile durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtları MTV’den istisna tutuluyor. Taşıtın bizzat kullanılma şartı yok. Derecesi yüzde 90′dan az olanlar ise durumlarını; sağlık raporuyla belgelendirmeleri ve “Tescil Belgesi” ile “Teknik Belge” ve “Proje Raporu”nu vergi dairelerine verince istisnadan yararlanabiliyorlar.

Gümrük Vergisi

Sadece malûl ve engelliler tarafından kullanılmak üzere özel üretilmiş hareket ettirici tertibatı bulunan ve bunlar tarafından ithal edilen koltuk, bisiklet, motosiklet ve 1600 cc’ye kadar otomobiller ile el ve ayak fonksiyonlarını yitirmiş olmaları sebebiyle bizzat engelli tarafından kullanılamayan, engellinin taşınmasını kolaylaştırıcı tertibatı bulunan ve 3. dereceye kadar kan ve sıhri hısımları ya da bir sürücü tarafından kullanılan 2500 cc’ye kadar taşıtlar ve yedek parçaları Gümrük Vergisi’nden muaf tutuluyor. Arazi taşıtları bu istisnanın dışında. Gümrük İdaresinin izni olmadan malul ve engelli olmayanlara devredilemiyor.

alıntı