Hedef bir gelişim alanı belirleyerek bir eğitsel oyun tasarlayınız.

Tasarladığınız oyunu her bir psikomotor özelliği geliştirmek üzere ayrı ayrı çeşitlendiriniz.

Not: Geliştirdiğiniz oyunda yaş, alan, malzeme, süre, gelişen özellik v.b. gibi detaylar açık bir şekilde verilmelidir. . Mümkünse yazılı anlatım yanında çizimde kullanınız. Her bir çeşitlendirme için ayrı ayrı eğitsel oyun detayları yeniden anlatılmalıdır.

benim böyle bir ödevim var. Bana yardım edebilirimsiniz?