örüntü çalışması
okuma-yazmaya hazırlık çalışması


<