Okul Öncesinde Örüntü Çalışmaları Örüntü Çemberi

Örüntü kavramını bir de bu şekilde vermeyi deneyelim. Örüntüler, kurallı ardışık ve döngüsel oldukları için çember şeklinde tasarladım. Düz şekilde sıralı vermektense döngüsel vermek daha mantıklı. Çünkü evrendeki örüntüler de döngüseldir.
12 daire kullanarak yapmamın sebebi, 2li 3lü 4lü örüntü oluşturmaya imkan vermesi. Çünkü 12, 2, 3 ve 4ün ortak katı.

Bu kalıpları çıktı aldıktan sonra kalem ya da yapıştırıcı kullanmadık. Kullanmak da mantıksızdı. Çünkü bol bol denemeler yapılmalı.
Yönerge verilirken ritmik verilirse kural daha kolay kavranıyor. Zaten örüntülerin hep bir ritmi vardır.

Sınıfta uygularken şekilgeçlerle renkli daireler çıkarıp onlardan ve sınıftaki küçük oyuncaklardan faydalandık. Ayrıca figürlü kalıbı da koyuyorum. Figürlerle de yapılabilir.
Ancak örüntü kavramını tam olarak kavratmak istiyorsak sadece kağıtlardan ve materyallerden faydalanmak yerine daha güncel hayatla entegre şeylerle oyunlar ve dramatizasyonlar yapılabilir.
Çünkü evren bir örüntü içerisinde sürer. Gece gündüz, aylar, yıllar, dünyanın ve gezegenlerin hareketleri hep örüntü dahilindedir.

Örüntü bilişsel becerilerin gelişimi için oldukça geliştiricidir. Ancak kolay kavranması için örüntülerde şu yollar izlenmeli:
(Örnek olarak renk yazdım ama bunlar herhangi materyaller de olabilir.)
1- Tam dizilmiş örüntüden, örüntü kuralını buldurma
2- 2li örüntü (kırmızı-mavi,-kırmızı-mavi...)
3- 3lü örüntü (mavi-kırmızı-yeşil, mavi-kırmızı-yeşil...)
4- 2-2li örüntü (2 kırmızı 2 mavi, 2 kırmızı 2 mavi...)
5- 2-1li örüntü ( 2 kırmızı 1 mavi, 2 kırmızı 1 mavi....)
6- 3-1li gibi zorlaştırılabilir.
7- Son olarak dizilmiş ve muhtelif eksikler bırakılmış örüntüyü tamamlama.

Kalıbın yüksek çözünürlüklü hali: oruntu_cemberi.rar

Uygulamadan resimler ve kalıp

KALIPLARI