Bilgisayar ve Çocuk

Okul öncesi dönem ve çocuğun okula başlamasıyla kullanımı daha çok yaygınlaşan bilgisayarın, çocuklarımızın gelişimleri açısından faydaları olduğu kadar zararlarını da görüyoruz.
Hiç kuşku yok ki bilgisayar ve internet insan hayatını kolay-laştıran ve kısa sürede çok iş yapmasına imkân veren önemli buluşlardır. Ancak her şeyin olduğu gibi bu aletinde iyi ve önemli işlerde kullanılması gerekmektedir. Örneğin: küçük bir çakı bıçağı ile çok güzel iş de yapabilirsiniz, bir insanı da öldüre-bilirsiniz
Araştırmalar 13-19 yaş arası gençlerin, ebeveynlerine göre daha fazla internet kullandığını, ancak başlıca kullanım amaç-larının
Oyun,
Müzik dinleme ve
Chatleşme olduğunu göstermektedir.
Çocuklarda da durum çok farklı değil; interneti büyük ölçüde oyun için kullanıyorlar.
Yine yapılan araştırmalarda oyun türleri içerisinde de çocukların daha çok savaş ve dövüş oyunlarını tercih ettikleri ortaya çıkmıştır.
Unutmayalım ki Bilgisayar ya da internetin etkin kulla-nımı için; belli bir yaşa, birikime ulaşmak gerekiyor.
Sürekli yaralamanın ve öldürmenin ödüllendirildiği bir sanal ortam karşısında yetişen bir çocuğun çok insancıl, olumlu bir kişilik oluşturmasını beklemekte biraz hayalcilik olacaktır.
Bilgisayar kullanıcısı olmayan ebeveynler, çocuklarının böyle bir elektronik aleti kullanmasını, amacını incelemeden, çok gurur verici ve yararlı algılayabiliyorlar. Oysaki amaç aleti kullanmakla yeterli olmayacaktır önemli olan onu kendi gelişi-mine yarar sağlayacak şekilde kullanması olmalıdır.
ABD`de yapılan bir araştırma, chat yapmanın geçici bir mutluluk meydana getirdiğini, fakat uzun vadede yalnızlık hissini ve depresyonu artırdığını göstermiştir. Sanal sohbeti alışkanlık haline etirenlerin özgüven problemi olduğu ve içe dönük kişiliğe sahip, konuşkan olmayan kişilerden oluştuğu gözlenmiştir. Sanal sohbette, çok sosyal olmayan kişiler daha çok vakit harcıyorlar.

Sonuç Olarak

Bilgisayarı toptan yasaklamanın bir yararı yok.
Bilgisayar ve internette geçirecekleri süreyi belirleyin ve bu süreyi aşmasına izin vermeyin.
Kurallarınız net olursa ve çocuk bunu alışkanlık haline getirirse zorluk yaşamazsınız.Bilgisayar karşısında okul öncesi çocuklar günde bir, ilköğretim döneminde ise iki saati aşmamalı.
Çocuğunuz kadar interneti tanımalı ve kullanabiliyor olma-lısınız. Böylece çocuğunuzun internette neler yaptığı hakkında bilgi sahibi olarak yersiz endişelerden kurtulur, aynı zamanda da onun neyle uğraştığını takip edebilirsiniz.
Yaşlarına uygun eğitim programları ve bilgisayar oyunları alın.
Çocuğunuz internet kullanıyorsa onun için uygun olan sitelerin listesini belirleyerek girdiği siteleri kontrol altına alın.
Çocuklarla bilgisayar ve internet konusunda sohbet edil-meli, yararlı ve zararlı yanları anlatılmalı.
Bunu yaparken, eleştirmeden, azarlamadan, yasaklamadan, tehdit etmeden, karşılıklı konuşulmalıdır.
Belli bir bilince ulaşana kadar bilgisayarı yetişkin-lerin takip edebilecekleri ortak kullanım alanlarına koyulmalıdır,
Aile bireylerinin birlik-te katılabilecekleri geziler, etkinlikler, çeşitli hobiler, kitap okuma, aileyle ilgili çeşitli görev ve sorumluluklar da ço-cuğu kolaylıkla bilgisayardan uzaklaştırır.
Ayrıca aileler çocuklarına zaman ayırmalı, sorunları ile ilgilenmeli.
Bir rol modeli anne baba olarak evde gereğinden fazla bilgisayar başında zaman geçirmeyerek çocuğunuza olumlu örnek olun.
İnternet kullanımı çocuğunuzun gündelik yaşamını sekteye uğratacak bir düzeye geldiyse okuldaki rehber öğretmenine veya bir uzmana başvurarak durumla başa çıkabilmek için profesyonel yardım almalısınız.

Çocuğunuz, sorumluluklarını ihmal edip, tüm programını bilgisayara göre yapıyor, hiçbir şeyi bilgisayar kadar önemsemiyorsa, ortada bir sorun var demektir.

ALINTI::::::