Bilgisayar oyunlarının çocukların gelişimdeki yeri


Bilgisayar oyunlarına olan ilgi hızla artmakta ve giderek tehlikeli boyutlara ulaştığı dikkat çekmektedir. Bilgisayar oyunları, çocuğun dar bir mekana sıkışıp kalmasına neden olan bireysel bir oyundur. Çocuğu arkadaşlarından uzaklaştırmakla sosyal gelişimini olumsuz açıdan etkileyen bu oyunlar, yaratıcılık yeteneklerinin gelişmesini de engellemektedir.

Dikkat, algı, göz-el koordinasyonu ve muhakeme gibi bazı zihinsel işlevlerin gelişimine yararları bulunmasına rağmen, bilgisayar çocuğun gerçek anlamdaki oyun faaliyetlerini ve sosyal gelişimini olumsuz yönde etkiler. Fakat gelişim düzeyine uygun yoğunlukta, yaşına uygun olarak seçeceğiniz oyunlarla, sınırlı kullanıldığı taktirde olumlu etkilerini artırabiliriz.

Bir iletişim aracı olan televizyonun da eğlendirici ve öğretici nitelikleri vardır. Ancak televizyonun olumlu hizmetlerinin yanı sıra, iyi değerlendirilmediği takdirde olumsuz sonuçları da olabilmektedir. Televizyon aile içi ve dışı toplumsal etkileşimi en alt düzeye indirdiğinden, çocuğumuzun sosyal gelişimini olumsuz yönde etkiler. İlk çocukluk döneminden itibaren çocukların kendilerine model olarak seçtikleri televizyondaki dizi kahramanları, çocuktaki saldırganlık dürtülerini harekete geçirebilir. Çocuğun televizyondan etkilenmesinde kişilik özellikleri ve yakın çevre faktörlerinin de rolü büyüktür. Ayrıca son zamanlardaki araştırmalar uzun süre televizyon seyretmenin dikkat eksikliğine yol açtığını ileri sürmektedir.

Sonuç olarak; çocuklarımızı bilgisayar ve televizyon yerine gelişim basamakları boyunca çocuğun hareketlerine düzen getiren, zihinsel, bedensel ve psiko-sosyal gelişimlerine yardımcı olan, hayal gücünü ve yaratıcı yeteneklerini geliştiren oyuncaklara zaman ayırmaları konusunda yönlendirmeliyiz.

hacettepe.edu