Merhaba kız meslek liselerine bağlı bulunan uygulama anasınıf döner sermayeyle iiletişiyorsa yarım gün derse giren bir öğretmen döner sermayeden pay alamaz mı? Yarım gün çalışan arkadaşlar nasıl oluyor?