OKUL ÖNCESİ TEFTİŞİNDE MÜFETTİŞLERİN DİKKAT ETTİKLERİ KRİTERLER


             

İletişim


 05xx xxx xx xx


vbnetron


[email protected]

×

OKUL ÖNCESİ TEFTİŞİNDE MÜFETTİŞLERİN DİKKAT ETTİKLERİ KRİTERLER

Sayfa 1/3 123 Son
Like Tree27Beğeni

Konu: OKUL ÖNCESİ TEFTİŞİNDE MÜFETTİŞLERİN DİKKAT ETTİKLERİ KRİTERLER

 • #1
  Musa BAL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  21.Şubat.2009
  Yer
  İstanbul-Osmaniye
  Mesajlar
  5,843
  @Musa BAL  OKUL ÖNCESİ TEFTİŞİNDE MÜFETTİŞLERİN DİKKAT ETTİKLERİ KRİTERLER

  OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN TEFTİŞİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

  1.Aylık Eğitim Planı var mı?
  -Aylık Eğitim Planı, yeni okul öncesi eğitim programına uygun mu?
  -Plandaki kazanım ve göstergeler yaş gruplarının gelişim özelliklerine uygun ve her bir gelişim alanından seçilerek açık olarak yazılmış mı?
  -Aylık Eğitim Planında, yeni programın Ek:5’inde belirtilen kavramların, kazanımlar ile ilişkilendirilip ilişkilendirilmediği,
  -Belirli Gün ve Haftalar listesinden (Ek:7), kutlanması gereken günlerin ve haftaların yazılması,
  -Aylık Eğitim Planında yer alan kazanımlara uygun alan gezilerine yer verilmiş mi?
  -Aile katılımı ile ilgili olarak, yapılması gereken çalışmalar plana yansıtılmış mı?
  -Aylık Eğitim Planının değerlendirme bölümünde, o ay hangi formların kullanılacağının belirtilmesi, Eğitim yılı boyunca her çocuk için “Gelişim Gözlem Formu” doldurulur. (Eylül ayında “Okul Tanıtım ve Aile Tanıma Dosyasında Bulunan Formlar” , “Aile Eğitimi İhtiyaç Belirleme Formu” ve “Aile Katılımı Tercih Formu” uygulanır. Ocak ve Haziran aylarında her çocuk için“Gelişim Raporu” ile “Öğretmen Öz Değerlendirme Formu” doldurulur.)
  Aylık planların değerlendirme bölümünde öğretmen; çocukların, programın ve kendisinin değerlendirme sonuçlarına yer verir. Her ay için planına aldığı kazanımların gerçekleştirilme durumu ile etkinlikleri uygulama durumuna ilişkin bilgileri kaydeder. Bunun yanı sıra uygulamada ortaya çıkan sorunları ve gereksinimleri de belirtir. Her ay sonunda yapılan bu değerlendirmeler bir sonraki ay için rehber olacaktır. Tüm aylık planların değerlendirmeleri ise bir sonraki yılın eğitim planlarının hazırlanmasına ışık tutacaktır. Öğretmenin grubundaki çocukları, programını ve kendisini değerlendirirken kullanacağı ve aylık planının değerlendirme bölümünde belirteceği formlar ve kullanma zamanları aşağıda verilmiştir:

  · Okulun açıldığı ayda çocukların evlerine yapılacak ziyaretler, grup ve bireysel veli toplantıları ve bunlarla ilgili takvim belirlenmeli, ebeveynlerin “Aile Eğitimi İhtiyaç Belirleme Formu” ve “Aile Katılım Formu” nu doldurmaları sağlanmalıdır. Bunun yanı sıra “Okul Tanıtım ve Aileyi Tanıma Dosyasında Bulunan Formlar” da doldurtulmalıdır.
  · Eğitim süreci boyunca çocukların gözlem bilgileri, “Gelişim Gözlem Formu” na (Ek 1) kaydedilmelidir.
  · Yıl içinde, birinci dönemin başında, birinci dönemin sonunda ve ikinci dönemin sonunda olmak üzere iki kez (Ocak-Haziran), her çocuk için onların gelişim gözlem sonuçlarını içeren “Gelişim Raporu” (Ek 2) hazırlanmalıdır. Bu rapor, gelişim gözlem formuna kaydedilen bilgilerden yararlanılarak oluşturulmalıdır. Çocukların genel gelişimsel ilerlemelerini ve desteklenmesi gereken durumlarını ortaya koyan bu rapor, ailelerin çocuklarını tanımaları, gelişimlerini takip etmeleri ve desteklemelerine yönelik önerileri de içermelidir.
  Eğitim dönemlerinin sonunda aileler okula davet edilerek “Gelişim Dosyası Paylaşım Günü” düzenlenir. Çocukların bu güne katılan aile bireyleriyle kendi gelişim dosyalarındaki çalışmalarını paylaşmaları için rehberlik edilir. Öğretmen aylık planını etkinlik örnekleri de yer alacak şekilde hazırlayarak ailelere göndermeye ve sınıf panosuna asarak paylaşmaya özen göstermelidir.
  -Plan okul idaresi tarafından onaylanmış mı?

  2-Belirli gün ve haftalar kutlama programı var mı?

  -Aylık Eğitim Planında yer alan kutlamalar için bir program yapılır.Kutlamalar sınıf içi etkinlikler ve okul merkezli olmak kaydıyla eğitim etkinlikleri şeklinde yapılır.Çocuklara görevler verilir,uygun olursa veliler davet edilir.Hazırlanan program hazırlayan öğretmen ve idareci tarafından imzalanır,aslı idarede kalır, fotokopisi öğretmen tarafından saklanır.

  3- Toplantı Tutanakları var mı?

  -Zümre ve veli toplantı tutanakları var mı?

  4-Sınıfında kayıtlı öğrencilerin devam ve devamsızlıları e-okulda işleniyor mu
  ?
  -İdare veya öğretmen tarafından işlenir.

  5- Günlük Eğitim Akışı Planı var mı?

  -Günlük Eğitim Planı Akışı yapılıyor mu? Bu plan sınıf panosu veya sınıf kapısının uygun bir yerine asılmış mı?
  - Günlük Eğitim Planı Akışı planı yarım günlük veya tam günlük sınıflara göre uyarlanarak, Ek:9-10’da yer alan başlıklara göre yapılmış mı? (Güne başlama zamanı, Oyun zamanı, Kahvaltı ve Temizlik Zamanı, Etkinlik Zamanı, Değerlendirme Zamanı)
  -Günlük Eğitim Akışında yer alan “Etkinlik Zamanı”na uygun etkinlikler, Etkinlik Kitabından seçilmiş ve uygulanmış mı?
  -Etkinlikler yapılırken, özel eğitim gerektiren öğrenciler için, Ek:11’de bulunan açıklamalar dikkate alınarak gerekli tedbirler alınmış mı?
  -Sene başında velilere eğitim seti aldırılmış mı? Bakanlığın ve Talim Terbiye Kurulunun konu ile ilgili yazısı var. Kesinlikle yardımcı kaynak eğitim seti aldırılmaması gerekiyor, çünkü maddi açıdan velileri zorlarken, öğretmen sete bağımlı kalıyor, asıl uygulanması gereken okul öncesi programı unutuluyor. Sadece okuma yazmaya hazırlık çalışmalarında yer alan soyut kavramların verilmesinde kitapların görsel olarak çocukların ilgisini çekmesi, daha kolay anlamalarına yardımcı olması gibi durumlar göz önünde bulundurularak kavram kitapları(sayı,renk,şekil,çizgi çalışmaları) alınabilir

  6-Yapılan geziler için gezi planı yapılmış mı?

  Boy ve kilo cetvelleri aylık olarak tutulmuş mu?
  Çevre İncelemesi yapılmış mı?
  İlgili yönetmelikler var mı?
  Yıllık çalışma takvimi yapılmış mı?
  Aday kayıt formu ve acil durumlarda başvuru formunda yer alan öğrenci ve ailelere ait bilgiler kontrol edilerek alınmış mı?

  7-Öğretmen çalışma saatleri devam takip defteri günlük imzalanıyor mu?

  Sınıf öğretmenlerinde ders defteri doldurulurken, okul öncesi eğitimde öğretmen çalışma saatleri devam takip defteri imzalanır.

  8-Çocuklarla ilgili gerektiğinde bireyi tanımaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?  9-Öğrenci dosyası e-okulda işleniyor mu?


  10-Sınıfında özel eğitim gerektiren çocuk var mı? Kaynaştırma eğitimine alınan öğrenci var mı?

  Bu öğrenciler için program Ek:11’de yer alan açıklamalar dikkate alınıyor mu?

  11-Aile katılımı ile ilgili çalışmalar yapılıyor mu?

  -Sınıfta ebeveyn katılımı, kaynak kişi,sosyal faaliyetler,aile ziyareti,çocuk gelişimi ile ilgili bilgi notları,haber mektupları,okul pano çalışmaları,seminer vb. yapılıyor mu?
  -Bakanlıkça yayınlanan Aile Destek Eğitim Programı” esas alınarak, aile eğitimi ile ilgili çalışmalar bu programa göre yapılıyor mu?

  12-Öğrenme Merkezleri oluşturulmuş mu?

  Yeterli materyal var mı?
  -Yeni Eğitim Programına göre oluşturulması gereken öğrenme merkezleri oluşturulmuş mu? Yeterli araç ve gereç var mı? (blok, kitap, müzik, sanat, fen ve dramatik oyun merkezleridir.)

  13-Sınıfta bulunan eşyalar çocukların gelişimine,boyuna uygun mu?

  Kazaya sebep olacak eşyalar için önlem alınmış mı?(Açık prizler,kalorifer petekleri,kesici aletler vb.)

  14-Öğretmen okuma yazmaya hazırlık çalışmalarında neler yapıyor?

  -Basit çizgi çalışmaları yapılabilir, hiçbir zaman harf öğretimi yapılmaz.Çizgi çalışmaları da ilköğretim programına uygun olarak yapılır.Program kitabında açıklamaları yapılan görsel algılama çalışmaları,işitsel algılama çalışmaları,dikkat ve bellek çalışmaları,temel kavram çalışmaları,problem çözme çalışmaları yapılır,eğitici oyuncaklardan faydalanılır.

  15-Sınıfta kavramlara yönelik somut çalışmalar asılmış mı?

  -Renk kavramı,sayı kavramı,şekil kavramı hazırlanarak görsel olarak çocukların göz seviyesinde sunulmuş mu?

  16-Öğretmen çocukların seviyesine iniyor mu?
  Ses tonu,mimikler vb.

  17-Giriş-çıkış saatlerine uygun eğitim yapılıyor mu?

  -İlköğretim anasınıflarında ve yarım gün eğitim yapan anaokullarında ara vermeden 6 etkinlik 50 dakikadan 300 dakika yapar.300/60=5 saat ettiğinden okulda toplam 5 saat eğitim yapılır

  18- Okul öncesi eğitimin kurumları yönetmeliğinde yer alan amaçlara uygun çalışmalar yapılıyor mu?


  19-Çocukların yapmış olduğu etkinlikler sınıf panosunda sergileniyor mu?

  -Her çocuk için etkinlik örneklerinin yer aldığı dosya oluşturulmuş mu?

  20-Çocuklar arasında işbirliği,saygı,yardımlaşma,hoşgörü gibi örnek davranışların kazandırılması için etkinlikler planlanıyor mu?

  -Sınıf içi görevler verme,drama,oyun çalışmaları,aile ile işbirliği kurarak yapılan etkinlikler vb.

  21-Çocuk Kulübü çalışmaları (varsa) Çocuk Kulüpleri Yönergesine uygun olarak yapılıyor mu?  Konu Emine TURAN TUNÇ tarafından (07.Kasım.2013 Saat 13:52 ) değiştirilmiştir.

 • #2
  goncafiliz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  23.Haziran.2009
  Yer
  adana
  Mesajlar
  6,083
  @goncafiliz  hocam herkesin yana yakıla merak ettiği konuları dile getirip aydınlattığınız için öncelikle teşekkür ediyorum.

  fakat yazılnlar arasınd dikkatimi çeken noktalar var:

  1.)-Plan okul idaresi tarafından onaylanmış mı?
  diye yazmışsınz. ben planların tammında imzaların kaktığıı biliyordum. hatta bu konuyu forumda açıp, Mavi Yunus Yayıncılığa da sormuştum. olmadığına dair mail gönderdiler ve ben de maili forumda paylaşmıştım. acaba idarenin onaylaması gerekiyor mu, gerekmiyor mu?
  açılan konuların linkleri:


  https://https://www.onceokuloncesi.c...-mi-81657.html

  https://https://www.onceokuloncesi.c...kta-81495.html


  https://https://www.onceokuloncesi.c...lan-81623.html


  2.) Belirli gün ve haftalar kutlama programı var mı?
  -Aylık Eğitim Planında yer alan kutlamalar için bir program yapılır.Kutlamalar sınıf içi etkinlikler ve okul merkezli olmak kaydıyla eğitim etkinlikleri şeklinde yapılır.Çocuklara görevler verilir,uygun olursa veliler davet edilir.Hazırlanan program hazırlayan öğretmen ve idareci tarafından imzalanır,aslı idarede kalır, fotokopisi öğretmen tarafından saklanır.

  hocam belirli gün ve haftalarla ilgili kutlamalara ve etkinliklere zaten günlük akış ve etkinlik planarında yer veriyoruz. ayrı bir dosya tutmamız gerektiğini bilmiyordum. hatta özelden bir arkadaş sorduğunda da aynı cevabı vermiştim. gerekiyor mu?

  3.) Boy ve kilo cetvelleri aylık olarak tutulmuş mu?
  ben birkaç yıldır boy kilo cetveli tutmuyorum. gerekli olmadığını düşündüğüm için. acaba bir mecburiyeti var mı?

  4.)Çevre İncelemesi yapılmış mı?
  ben daha önce ilçe ve köylerde çalıştığım zamanlarda çevre incelemesi yapıyor,hatta muhtar ve okul müdürü ile öğrenci kayıtları için gezdiğimiz dair raporu da buraya ekliyordum. fakat merkezde çalıştığımdan beri yapmadım, hiçbir müfettişte sormadı. (hep aynı soruyu soruyor gibi oldum ama) acaba mecburiyeti var mı?

  5.)Yıllık çalışma takvimi yapılmış mı?
  bu takvimden kasıt iş günü takvimi mi yoksa geçen seneye kadar hazırladığımız ay ay belirttiğimiz ve yıllık planın başına koyduğumuz "yıllık genel çalışma programı" mı? (bu sene yapmadım da)  HALE GAMZE Bunu Beğendi!
  Rabbim...

  Benliğimin gururundan uzak eyle beni...

  AMIN...

 • #3
  burçing - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  26.Eylül.2009
  Yer
  istanbul
  Mesajlar
  69
  @burçing  KAZANIM DEĞERLENDİRME FORMLARI KALKTI ARKADAŞLAR

 • #4
  aniş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  07.Aralık.2009
  Mesajlar
  246
  @aniş  öğetmen öz değerlendirme formu idareye plan onaylatmak kalktı

 • #5
  Emine TURAN TUNÇ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  21.Mart.2009
  Yer
  İSTANBUL
  Mesajlar
  28,261
  @Emine TURAN TUNÇ  Arkadaşlar planlarımızdan imza kalktı ancak yönetmelik gereği idare istediği an planlara bakar ve imza atar. Müdür sınıfları teftiş edebilir ve her gün planlarınızı da isteyebilir. O nedenle Musa hocamızın açmış olduğu konuda düzenleme yapılmamıştır.

 • #6
  Emine TURAN TUNÇ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  21.Mart.2009
  Yer
  İSTANBUL
  Mesajlar
  28,261
  @Emine TURAN TUNÇ  Özellikle Bağımsız Anaokullarında belirli gün ve haftalar dosyası tutulur ve kutlamalar düzenli olarak yapılıp raporları hazırlanır. İlkokul bünyesindeki anasınıfları kutlamaları diğer sınıflarla yaptıkları için ayrıyeten tutmazlar. Ancak katılım gösterdiğiniz törenlere ait kutlama anma programlarının bir örneğini alıp dosyanızda da bulundurabilirsiniz.

  Boy ve kilo ölçümlerini gelişimlerini takip etmek amaçlı tutabiliriz.

  Çevre incelemesini okul idareniz hazırlıyordur.

 • #7
  samur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  16.Eylül.2009
  Mesajlar
  44
  @samur  Arkadaşlar ben Konyada yım ve geçen hafta sonu müfettiş 2 gün seminer verdi bizlere.Yeni programla ilgili olarak paylaşımlarda bulundu.Musa Hocamın yazdığı şeylerin tamamını anlattı.Okul müdürüne planları imzalatma sadece aylık eğitim planı için geçerli günlük eğitim akışları imzalatılmayacak.

 • #8
  selyas - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  30.Ekim.2013
  Mesajlar
  4
  @selyas  bugün bizim alan mezunu müfettiş rehberlik amacıyla geldi. Anlattıklarından size de bahsetmek istedim. Her öğretmen kendi çocuklarının özelliklerine göre plan hazırlayacak.Biz 4 öğretmeniz birleşip bir etkinlik havuzu oluşturacağız.Hazır plan kullanılmayacak ve imzalatılacak.öğrenme merkezleri çok önemli çocukların isteklerine göre düzenlenecek.aile katılım çalışmaları önemli özellikle de aile eğitimi ihtiyaç formu doğrultusunda velilere bilgilendirme çalışmaları yapılması. ev ziyaretleri yapılacak.gelişim gözlem formu çok önemli her çocuk için doldurulacak. portfolyo dosyası olacak. Genel olarak çok verimli bir rehberlik yaşadım.Alandan olduğu için evrak işini değil eğitimi önemsediğini vurguladı. İstediklerinin gerekçelerini belirtti. Çok değerleri kişiler tarafından programın hazırlanıldığı vurguladı. o yüzden de bu işi zaten en iyi bizim bildiğimizi söyleyip programı inceledikten sonra programı dikkate alarak öğretmene öğrencilerinin özelliklerine göre özgürlük tanıdığını vurguladı. Bir de geldiğinde beslenme saatine geçmiştik. Beslenme için dua yaptırmıyorum. %99 oranında yapılıyor sizde yapın dedi
  goncafiliz Bunu Beğendi!

 • #9
  efsa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  01.Eylül.2009
  Yer
  İstanbul
  Mesajlar
  373
  @efsa  yıllık çalışma takvimini yapacak mıyız??

 • #10
  bostanici - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  27.Ekim.2009
  Yer
  eskişehir
  Mesajlar
  88
  @bostanici  yıllık çalışma takvimini biraz daha açıklar mısınız

  belirli gün ve haftalara yönelik etkinlik planlarını ayrı bir dosya olarak mı tutacağız
  örneğin sınıfımızda bugüne kadar hayvanları koruma,dünya çocuk, kitap,29ekim,kızılay, 10 kasım gibi aklıma gelen haftaları birkaç gün içinde etkinlikler içine dağıtarak kutladık
  ama ayrı yeten
  tam tarihli olarak kızılay haftası etkinlik planı adı altında veya 10 kasım Atatürk ü anma haftası adı altıda ayrı planlar olarak mı hazırlayıp dosyalayacağız

  okuma yazmaya yönelik etkinliklerin birer örneğini mi bulundurmamız lazım soruldugunda yoksa çocukların etkinliklerin klasörlerinin içinden açıp mı göstermek lazım birde çocuklar yaparken şevklensinler diye bazı etkinlikleri eve gönderiyorum özelliklede hacimli sanat etkinliklerini göndermemek gerekiyor
  ♥♪♫•*¨*•.¸♫• ♥♪♫•*¨*•.¸♫• ♥♪♫•*¨*•.¸♫• ♥♪♫•*¨*•.¸♫• ♥♪♫•*¨*•.¸♫• ♥♪♫•*¨*•.¸♫•

  Bir ülkede namuslular namussuzlar kadar cesur olmadıkça , o ülke için kurtuluş yolu yoktur

  ♥♪♫•*¨*•.¸♫• ♥♪♫•*¨*•.¸♫• ♥♪♫•*¨*•.¸♫• ♥♪♫•*¨*•.¸♫• ♥♪♫•*¨*•.¸♫• ♥♪♫•*¨*•.¸♫•

 • YORUM BIRAKMAK İÇİN ÜYE OLMALISINIZ !

  ÜYE OLMAK İÇİN TIKLA

  Benzer Konular

  1. Cevaplar: 147
   Son Mesaj: 06.Kasım.2017, 07:47
  2. Cevaplar: 50
   Son Mesaj: 08.Ağustos.2015, 12:38
  3. Cevaplar: 2
   Son Mesaj: 29.Nisan.2011, 14:23
  4. İLKSAN Üyesi “OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ” ÖĞRETMENLERİNİN DİKKATİNE!
   By Gülşah MUTLU in forum YÖNETMELİK,YÖNERGE, KANUN,TÜZÜK vb DUYURULARI
   Cevaplar: 56
   Son Mesaj: 15.Ocak.2010, 23:35
  5. MEB OKUL+KURUMLARIN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN NORM KADROLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
   By HALE GAMZE in forum YÖNETMELİK,YÖNERGE, KANUN,TÜZÜK vb DUYURULARI
   Cevaplar: 0
   Son Mesaj: 24.Ekim.2009, 09:11

  Bu Konudaki Etiketler

  Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

  Giriş

  Facebook platformu Giriş