Sınıfta simülasyon oluşturma
Öğrenme Merkezi oluşturma
Sınıfta benzetim yöntemi

alıntıdır