Anılarını ya da düşüncelerini içtenlikle paylaşan sevgili meslektaşlarıma teşekkür ederim; ancak öğretmenler olarak güzel Türkçemize de gereken özeni gösrtermemiz gerektiğini düşünüyorum. MSN ya da Face Book'ta bir kesim sorumsuz ya da cahil kimselerin yaptığı gibi ünlü harfleri kaldırma, büyük-küçük harfleri karıştırma ya da anlam ve imla konusunda adeta korsanlık yapma özentisine düşmeyelim, lütfen!