Denizli' de bir anaokulunun sergisinden alınmıştır.