Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Alanı Terimleri


ADHD: Hiperaktif bozukluk

ASD: Otizm

Ataksi: Yürüme Bozukluğu

Apati: Duygudan yoksun görünme

Katatoni: Bırakıldığı gibi kalma

Regresyon: Gerileme,kayıp

Pika/PICA: Yenilmeyecek şeyleri yeme

Palilali: Son heceyi tekrarlama

Ekolali: Başka birinin sesini tekrarlama

Oto-mütilasyon: Kendine zarar verme

Bruksizm: Diş gıcırdatma

Hiperleksi: Erken okuma

Savant: Bilgin (otizmde)

Hipotoni: Düşük kas tonusu/gevşek kas

Hipertoni: Kaslarda gerginlik/sert kas

Distoni: Kas tonusunda bozukluk

Sepsis: Bakteri vb kana karışması

Dehidratasyon: Susuz kalma

Hepatomegali: Karaciğer büyümesi

Miyo: Kas

Optik nöropati: Görme bozukluğu

Hipoglisemi: Şeker düşüklüğü

İntragastrit: Mideden beslenme

Rijitide: Kaslarda aşırı kasılma

Disleksi: Okuma bozukluğu/Özel Öğrenme Güçlüğü

Disgrafi: Yazma Bozukluğu/Özel Öğrenme Güçlüğü

Diskalkuli: Matematik bec.bozukluk/Özel Öğrenme Güçlüğü

Dispraksi: Devinimsel bec. bozukluk/ Özel Öğrenme GüçlüğüKaynaklar:

Zihin Engellilerde Tanı ve Tedavi Yöntemleri dersi Y.Lisans ders notları, Marmara Üniv. 2006