Bilgin unutmuş, kitap unutmamış.
Günümüzün gerçek üniversitesi zengin kütüphanelerdir.

Parayı kasa, bilgileri kütüphane saklar.
Kitapsız büyüyen çocuk , susuz ağaca benzer.
Kitaplar hiç aldatmayan dostlardır.
Bir insanın değeri okuduğu kitaplarla belli olur.
Kitap aklın ilacıdır.
Kitapsız yaşamak , kör, sağır, dilsiz yaşamaktır.
Beden eğitimi vücut için ne ise, okumak da beyin için odur.
İnsanlar ölür, kitaplar ölmez.

Uygarlık yapısının temeli kitaptır.
Kitaplar da dostlar gibi iyi seçilmelidir.
Kitap akıl öğreten bir dosttur.