KURS ADI: “ ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMEN YARDIMCISI YETİŞTİRME SERTİFİKA PROGRAMI ”

BAŞLAMA ve BİTİŞ TARİHİ: 10 EKİM 2009 – 17 OCAK 2010

SAAT : 10:00 / 17.00

Yer: Dil Gelişim ve Eğitim Merkezi ( DİLGEM )

Adres: Yeni Mah. Abdül Halik Renda Cad. Tevfik Bey Apt. No:18/ Kat:1 / D:5 Pendik/ İSTANBUL ( Pendik Tren Garı Karşısı)

İletişim:
Tel: 0 216 354 00 56- 0 505 892 4175

Mail: [email protected]

ÖĞRETİM ELEMANI:

Özel Eğitim Öğretmeni Kürşat ARIKMERT

Eğitimlere Kimler Katılabilir?

Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olan aşağıdaki alanlardan mezun olmuş herkes katılabilir.

. Düz Lise Mezunları,
. Yüksek Okul Mezunları,
• Kız Meslek Lisesi Mezunları,
• Seramik ve El Sanatları Öğretmenleri,
. Özel Eğitim Alanında Görev Yapan Usta Öğreticiler,
• Sınıf Öğretmenleri,
. Müzik Öğretmenleri,
. Resim Öğretmenleri,
. Beden Eğitimi Öğretmenleri,
. Eğitim Fakültesi Mezunları,
. Emekli Sınıf Öğretmenleri,

KURSİYER EVRAK LİSTESİ: ( Kursiyerler evrakalarını kurs başlangıcında da öğretim elemanına teslim edebilirler. )

• Nüfus cüzdanı fotokopisi
• Diploma fotokopisi
• 2 adet resim


PROGRAMIN AMAÇLARI :

Bu program ile kursiyerler aşağıdaki konularda bilgi sahibi olacaklardır.

1. Özel eğitim,
2. Özel eğitimin ilkeleri,
3. Özel eğitim kurumlarının amacı,
4. Özel eğitim kurumları,
5. Özürlülüğe neden olan etmenler,
6. Engel Türleri ve Özellikleri,
7. Özel Eğitim gerektiren çocukları tanıma ve engellerine göre ayırt edebilme becerisini kazandırma,
8. Dil gelişimine uygun etkinlik hazırlama,
9. Dil ve konuşma güçlüğü gösterenlere etkinlik hazırlama,
10. İşitme engellilere etkinlik hazırlama,
11. Öğrenme güçlüğü olanlara etkinlik hazırlama,
12. Özel eğitimde oyun etkinliklerini hazırlama,
13. Özel eğitimde Türkçe dil etkinliklerini hazırlama,
14. Zihinsel engellilere etkinlik hazırlama,
15. Engellerine uygun hazırlanmış programların, uygulanmasında uzman veya öğretmene yardımcı olabilecek düzeyde bilgilendirme,
16. Çevrelerini ve engelli çocuğu olan aileleri, özel eğitim konusunda bilinçli bir şekilde yönlendirebilecek, onlara doğru rehberlik edebilecek düzeyde bilgi ve beceri sahibi olabilmelerini sağlama,
17. Özel Eğitim alanında YARDIMCI EĞİTMEN olarak çalışabilecek bilgi ve beceriyi kazandırma,

MESLEK ELEMANI TANIMI

Özel eğitim öğretmen yardımcısının sahip olduğu, özür grubuna uygun eğitim programını uygulamada öğretmene yardımcı olma ile ilgili yeterlikleri kazanmış kişidir.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.
1. Eğitimciler kursiyerlere rehberlik eder.
2. Kursiyerler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
3. Kursiyerlerin aktif olması sağlanır.
4. Kursiyerler araştırmaya yönlendirilir.
5. Kursiyerler kendi kendilerini değerlendirebilir.
6. Kursiyerlere meslekî yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında, çevredeki üniversiteler ve Özel, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde araştırma, gözlem ve uygulama yapmaları için yönlendirilir.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak kursiyerler;

1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.
3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.
4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.
5. Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

PROGRAMIN İÇERİĞİ


MODÜL TABLOSU SÜRE

1.Özel eğitim 2
2.Özel eğitimin ilkeleri 2
3.Özürlülüğe neden olan etmenler 2
4.Özel eğitim kurumları 2
5.Engel Türleri ve Özellikleri 32
6.Dil gelişimine uygun etkinlik hazırlamak 32
7.Dil ve konuşma güçlüğü gösterenlere etkinlik hazırlamak 24
8.İşitme engellilere etkinlik hazırlamak 16
9.Oyun etkinliğini planlamak 24
10.Öğrenme güçlüğü olanlara etkinlik hazırlamak 16
11.Özel eğitimde oyun etkinliklerini hazırlamak 24
12.Özel eğitimde Türkçe dil etkinliklerini hazırlamak 24
13.Zihinsel engellilere etkinlik hazırlamak 24
TOPLAM 224

UYGULANAN EĞİTİM TEKNİKLERİ
Uygulamalar Özel, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde/ Okullarında yapılmaktadır. Bu programın uygulanmasında, sınıf içi teorik ve uygulamalar, gezi-gözlem metotlarından yararlanılır. Kursiyerler uygulama gezilerinde, derste edinmiş oldukları teorik bilgileri Özel Eğitim Merkezlerinin personelini çalışma ortamlarında gözlemleyerek pekiştirme imkânı bulurlar. Teorik bilgilerin aktarımı, iletişimsel eğitim teknikleri, projeksiyon cihazlarının kullanımı ile desteklenir.

STAJ ÇALIŞMALARI ( Kursiyerler stajlarını diledikleri ilde yapabilirler.)

Kursiyerlerimiz, Özel, Özel Eğitim Merkezlerinde ücretsiz olarak staj eğitimine katılırlar.
İŞ OLANAKLARI
Çağdaş standartlarda eğitim almış başarılı mezunlar M.E.B Onaylı, geçerli sertifikalarla

- Rehabilitasyon merkezlerinde,
- Tüm Zihinsel Engelli Çocukların Gelişimi, Eğitimi ve Bakımı alanlarında,
- Anaokulu,Kreşlerde ve Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında,
- İlköğretim sınıflarında, Özel Alt Sınıflarda ve zihinsel engelli çocukların Eğitimi ve Gelişimi alanlarında,
- Evde özel gereksinimi olan çocukların Eğitimi alanında görev alabilirler.

SINAVLAR

1- Kursiyerlerin performansları eğitim süresi içinde 1 ara sınav, 1 final sınavı ve staj notu ile değerlendirilir. Yapılan ara sınavın %30’u, final sınavının %30’u ve staj notunun % 40’ının ortalaması alınarak sertifika notu hesaplanır. Kursiyerlerin bu sınavlara katılabilmesi için derslere en az % 80 katılım göstermesi gerekmektedir.
2- Sınav kurum merkezimizde test usulü sınav yapılır.
3- Sınav başarı puanı 100 hesaplanır. 50 alanlar başarılı sayılırlar.
4- Sınavda toplam 50 test sorusu sorulur her soru 2 puandır.

ÖNEMLİ AÇIKLAMA

1. Bu kurs M.E.B. Onaylıdır.
2. Eğitim programı 296 ders’ ten oluşmakta ve yaklaşık 14 Hafta sürmektedir. Kurs 224 Saat Teorik, 72 Saat Staj şeklindedir.
3. Dersler hafta sonu 10:00 - 17:00 saatleri arasında düzenlenecektir.
4. Bu kurs toplam 40 kişiliktir. Talep olması halinde akşamları saat 18:00 - 22:00 arası ikinci bir kurs daha açılacaktır.
5. Eğitim Ücreti 600 TL’dir.
6. Katılımcılar barınma ve yeme-içme gibi zorunlu ihtiyaçlarını kendileri karşılayacaklardır.
7. Bu kursu başarıyla tamamlayanlara “ ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMEN YARDIMCISI SERTİFİKA” sı verilecektir.
8. Kursun açılabilmesi en az 30 kişinin başvurusu gerekmektedir.

BAŞVURU

Eğitim Ücreti olan 600 TL’ yi İŞ BANKASI KARTAL ŞUBESİ –1029 / 173 83 43 - Kürşat ARIKMERT hesabına yatırdıktan sonra aşağıdaki formu doldurup [email protected] adresine yollayınız. En kısa sürede bu kursa kabul edildiğinize dair mail adresinize bilgi yollanacaktır.

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMEN YARDIMCISI YETİŞTİRME SERTİFİKA PROGRAMI KATILIMCI FORMU
Tarih: …./…./…..
Adı Soyadı:
Doğum Tarihi:
Şehir/ İlçe:
Telefon- 1:
Telefon- 2:
Mail Adresi:
En Son Mezun Olduğunuz Okul/ Bölüm / Yıl:
Çalışmakta Olduğunuz İşyerinin Adı: