Dünya Eğitim ve Psikolojik Danışma Merkezi'nde; Uzman Psk. Yüksel Artar tarafından verilecek olan Oyun Terapisi eğitimine katılmak isteyen arkadaşlar, 0232 3252425 numaralı telefondan Dilek Hn. a kayıt yaptırabilirler.

Katılımcılar: Psikoloji ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Özel Eğitim Bölümlerinden mezun olan ve çocuklara bireysel danışmanlık yapan uzmanlar ile ilgili bölümlerin son sınıf öğrencileri.

Çalışmanın süresi: Program eğitimin 1. basamağıdır. Toplam 12 saat sürecektir.
Konuyla ilgili ileri düzeyde eğitim almak isteyen kişiler ile süpervizyon şeklinde grup çalışmasına devam edilecektir.

Program sonunda katılım belgesi verilecektir.

Dünya Psikolojik Danışmanlık Merkezi
Vasıf Çınar Caddesi No:25 D:2, 35220 İzmir, Turkey

PROGRAMIN İÇERİĞİ
• Çocukluk Dönemi Gelişim Kuramları (Freud, Mahler, Erikson, Piaget)
• Oyun Nedir? Oyun Türleri, Oyunun Fonksiyonları,
• Oyun; (Gelişimsel Bağlam içinde)
• Oyun Tekniğini Kullanmada Farklı Yaklaşımlar,
• Çocuk Yardım Almaya Niye/Nasıl Getirilir?
• Oyun Tekniğini Kullanan Kişinin Davranış/Tutum/Yaklaşımları
• Dirençle baş etme
• Oyun Odası nasıl düzenlenmelidir?
• Oyun Tekniğini Kullanırken Göz önünde Tutulacak Temel İlkeler
- Çocukla ilişkinin kurulması
- Çocuğu olduğu gibi kabul etme
- Çocuğun kendini istediği gibi ifade etmesine izin verme
- Çocuğun duygularının tanınması, yansıtılması ve yorumlanması
- Çocuğun oyununu takip etme
- Çocuğun oyun yoluyla sınırları tanıması

NEDEN OYUN TERAPİSİ?
Bilindiği gibi çocuklarla çalışırken, yetişkinlerle olduğu gibi sözel teknikler fazla kullanılmamaktadır. Çocuklar sözelden çok aksiyona yöneliktirler. Oyun çocuğa eylem olanağı tanır. Oyun içinden onların duygusal dünyasına girmek ve sorunlarına yardımcı olabilmek mümkün olur.
Çocukların oyunu; onların duygularının, düşüncelerinin ve gerçekleri algılamasının bir yansıması olarak kabul edilir. Çocuklar kendilerini oyun yoluyla daha kolay ifade ederler. Böylece oyun, çocuk ile onu anlamaya çalışan kişi arasında köprü görevi görür.
Çocukla çalışan uzmanların çocukları oyun yoluyla tanıma, anlama ve yardım etme konularındaki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla merkezimizde aşağıda ayrıntıları verilen eğitim programı düzenlenecektir.