DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU (DEHB)


Amaç: DEHB teşhis ve tanı belirtilerinin bilinerek özelliklerinin öğrenilmesi, tedaviyi destekleyici eğitim programlarının oluşturulması konusunda beceri kazanma. Bu kurs Psikometrik Uygulamalarla Çocuk Değerlendirme Paket Programının bir modülüdür. Bu kurs program için kredilendirilecektir. Program ve diğer modüller hakkında ayrıntılı bilgi www.idemer.com adresinden alınabilir.

Hedefler:
• Katılımcılar DEHB konusunda yeterli bilgi sahibi olurlar.
• DEHB’li çocuğu değerlendirme yöntemlerini öğrenirler.
• Anne babalar ev ortamında DEHB’li çocukla sağlıklı ilişki kurabilir ve olumsuz davranışları kontrol altına alabilirler.
• Öğretmenler sınıf ortamında DEHB’li çocukla sağlıklı ilişki kurabilir ve olumsuz davranışları kontrol altına alabilirler.

Konular:
• DEHB nedir?
• DEHB’nin belirtileri – sebepleri ve görülme sıklığı
• DEHB’nin değerlendirme yöntemleri
• DEHB’de en çok karşılaşılan sorunlar (davranışsal – sosyal – bilişsel – duygusal – fiziksel)
• Okulda, sınıf ortamında öğretmen ve diğer okul çalışanları için DEHB’li öğrenciyle ilgili alınması gereken önlemler
• Ev ve diğer sosyal ortamlarda anne – babaların DEHB’li çocukla ilgili almaları gereken önlemler
• DEHB ile ilgili örnek olay paylaşımı

Katılımcılar: Ruh sağlığı hizmeti sunan profesyoneller (psikiyatr, psikolog, psikolojik danışman, rehber öğretmen, okul öncesi öğretmenliği, çocuk gelişimi, aile hekimi, özel eğitim vb) ve bu alanda lisans eğitimine devam eden üniversite öğrencileri. Kayıtlar kontenjanla sınırlıdır.

Program: 5 Aralık 2009 Cumartesi Saat: 09:00-18:00
Son başvuru tarihi: 4 Aralık 2009.
Belge: İDEMER Katılım Belgesi.
Ücret ve ödeme şekli: 180 TL, (Yapıkredi 022 Üsküdar Şubesi 72798647 Saime Yavuz)

Eğitimci Özgeçmişi:
Dr. Müge Yukay Yüksel
Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi Öğretim Görevlisidir. Psikoloji, rehberlik, özel eğitim, terapötik beceriler, ölçme değerlendirme ihtisas alanlarıdır.