DENVER II
GELİŞİMSEL TARAMA TESTİ SERTİFİKA KURSU

GAZİANTEP
10-11 KASIM 2012

EĞİTİMİN AMACI:
Denver testini uygulamak, değerlendirmek ve raporlamak için yetkinlilik kazanmak.
EĞİTİMİN TANITIMI:
Denver II, 0-6 yaş çocuklarının gelişimsel değerlendirilmesinde kullanılan bir tarama testidir. Denver Gelişimsel Tarama Testi adı ile ilk kez 1967 yılında Frankenburg ve Dodds tarafından yayınlanmış, dünyada 50′den fazla ülkede standardize edilerek uygulamaya konmuştur. 1980 yılında Türk çocuklarına Ankara standardizasyonu Prof. Dr. Kalbiye Yalaz ve Prof. Dr. Shirley Epir (Hacettepe Tıp Fakültesi) tarafından yapılarak kullanıma sunulmuştur. Frankenburg ve Dodds tarafından 1990 yılında yeniden gözden geçirilerek özellikle dil alanında eklenen yeni maddeleri ve farklı puanlama sistemiyle geliştirilmiş, Denver II adı ile yayınlanmıştır. Denver II 1996 yılında Prof. Dr. Kalbiye Yalaz ve Prof. Dr. Banu Anlar’ın Ankara standardizasyonu ve eğitim programı yeniden ülke çapında kullanıma sunulmuştur.
Denver II’nin Türkiye’de yeniden gözden geçirilmesi, Prof. Dr. Kalbiye YALAZ, Prof. Dr. Banu ANLAR ve Aile Sağlığı Uzmanı Birgül BAYOĞLU tarafından yapılmıştır. DENVER II sağlıklı görünümdeki çocuklarda olası gelişimsel sorunları saptamak amacı ile kullanılır. Üç temel alanda değerlidir:
a) Sağlıklı gözüken çocukları olası sorunları yönünden taraması,
b) Gelişimsel gerilik olduğundan kuşkulanılan işlevleri nesnel şekilde saptama olanağı vermesi,
c) Riskli bebekleri (örneğin doğum öncesi sorunlar, düşük doğum ağırlıklı ya da erken doğmuş, çoğul gebelikler, ailede gelişimsel sorunu olanlar, yardımcı üreme teknikleri ile doğan bebekler v.b.) izlemede kullanılabilmesi.
Artık iş zamanı, geleceğimizi koruma ve geliştirme zamanı…
Ayrıca;
Kısa süreli bir eğitimden sonra öğrenilebilmesi
Her çocukta 5- 15 dakikalık bir sürede tamamlanabilmesi
Hekimler başta olmak üzere psikolog, gelişim uzmanı, sosyal çalışmacı ve test eğitimini alan, sağlık ve eğitimle ilgili her meslek gruplarınca uygulanabilmesi
Kapsadığı KİŞİSEL-SOSYAL, İNCE MOTOR, DİL ve KABA MOTOR alanlarda çocuğun kendi yaş grubundaki diğer çocuklarla karşılaştırılarak hangi yüzdelik diliminde olduğunu göstermesi açısından diğer birçok gelişimsel tarama testine göre daha kolay uygulanma özelliği taşımaktadır.
Sağlıklı gelişimi olan çocukların yaşamları boyunca 0-6 ay arasında bir kez mutlaka olmak üzere, 12-18 ay arası, 2-3 yaş arası ve 5-6 yaş arasında gelişim testi yaptırmaları önerilir. Eğer ilk değerlendirme sonucu şüpheli ise ya da risk altındaki bir bebekte yapıldıysa görüşme aralıkları sıklaştırılmalıdır.
Denver II testi ile ülkemizde yapılan çalışmalar 5-6 yaş grubunda sosyo-ekonomik farklılıkların test sonuçlarını ince motor ve dil alanlarında daha belirgin olmak üzere etkilediğini ortaya koymuştur. Sosyo-ekonomik sorunları olan çocukların test sonuçlarında düşüklük saptandığında okul öncesinde eğitsel destek verilerek hazırlanması genellikle yararlı olmakta ve okulda sınıf düzeyine uyum sağlamasını kolaylaştırmaktadır.
Denver II Testi sahada şu üç alanda kullanılmaktadır:
1- Klinik değerlendirme:
Herhangi bir belirti göstermeyen sağlıklı çocuklarda ya da bazı belirtilerinden kuşkulanılan 0-6 yaş grubu çocuklarda tarama testi olarak kullanılmalıdır. Testin belirli aralıklarla (örneğin yılda bir) uygulanması gereklidir. Ayrıca anne-babaya çocuk gelişimi konusunda bilgi ve öneri verebilmek için uygun bir ortam oluşturur.
2- Özel Eğitim:
Gelişimsel sorunu konusunda tanı almış ve özel eğitime başlatılan çocukların ilk değerlendirmeleri ve aralıklı olarak tekrarlanarak eğitim programının olumlu ya da olumsuz etkilerinin izlenmesine yardımcı olur.
3- Okul Öncesi Kurumları:
Okul öncesi eğitim kurumuna başlayan çocuğun beceri düzeyinin ve gelişiminin belirlenmesi ve olası bir sorunda doktora/hastaneye yönlendirme amaçlı kullanılabilir. Aileye bilgi vermek ve çocuğun eğitim programını oluşturmakta yararlı olur.
EĞİTİMCİ:
Kursun Öğretim Görevlileri GÇN Derneği yönetimi tarafından son hafta bildirilmektedir.
Prof. Dr. Banu Anlar, Hacettepe Üni. T. F. Çocuk Nörolojisi Öğretim Üyesi,
Prof. Dr. Kalbiye Yalaz, Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı,
Uzm. Birgül U. Bayoğlu, Hacettepe Üni. İ. D. Çocuk Hastanesi Gelişim Ünitesi.

PROGRAM:
Cumartesi
12:00- 13:00 : Gelişim Gerilikleri Yaklaşım ve Denver II
Öğle yemeği arası
14:00- 14:30 : Denver Filmi
14:30-15:30 : Örnek test uygulaması
15:30-16:30 : Tartışma--Kapanış
Pazar
9:30- 12:30 : Bireysel uygulamalar
Öğle yemeği arası
13:30-16:00 : Bireysel uygulamalar
16:00-16:30 :Tartışma – Kapanış

KİMLER KATILABİLİR:
Aile Hekimleri, Çocuk Gelişim Uzmanları, Çocuk Hekimleri, Fizyoterapistler, Okulöncesi/Anaokulu Öğretmenleri, Özel Eğitim Uzmanları , Pratisyen Hekimler, Psikiyatristler, Psikologlar, Rehber Öğretmenler, Sosyal Hizmet Uzmanları, Zihin / İşitme / Görme Engelliler Öğretmenleri, Sınıf öğretmenleri ve ilgili bölüm lisans son sınıf öğrencileri kursa Katılabilirler.

KATILIMCI SAYISI: Katılımcı sayısı 25 kişi ile sınırlıdır.
MATERYALLER : Test materyalleri ücretsiz olarak verilecektir
VERİLECEK BELGE: Sertifika
EĞİTİM ÜCRETİ: 450 TL+KDV (KDV Dahil 530 TL)
YER: Kayıt yaptıranlara son hafta bildirilecektir.
BİLGİ İÇİN: (0505 523 13 15)
SON KAYIT TARİHİ: 25 EKİM 2012


KAYIT FORMU
AD-SOYAD :
E-POSTA :
MESLEĞİNİZ :
ÇALIŞTIĞINIZ KURUM:
TELEFONUNUZ:
ADRESİNİZ :
BANKA DEKONT TARİHİ VE NO:

Kayıt formu bilgilerinizi ücretinizi yatırdıktan sonra e-posta olarak; [email protected] adresine göndermeniz halinde kesin kaydınız yapılacaktır.

Banka bilgileri: Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği İkt.İşl.
Yapı Kredi Bankası Hacettepe Şubesi IBAN: TR96 0006 7010 0000 0087 4789 84
İş Bankası Kavaklıdere Şubesi IBAN: TR05 0006 4000 0014 2090 8383 61