MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMLARI

ÇOCUK TESTLERİ EĞİTİMİ (ÇOCUK DEĞERLENDİRME PAKETİ)

BİR İNSAN ÇİZ- ANALİTİK AÇILIM
GESSEL GELİŞİM TESTİ
FROSTİG GELİŞİMSEL -GÖRSEL ALGI TESTİ
BENDER GEŞTALT GÖRSEL -MOTOR ALGILAMA TESTİ
BENTON GÖRSEL BELLEK TESTİ
ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ
METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ
PSİKOLOJİK TESTLER’DE RAPOR YAZMA ve TEST ETİĞİ

EĞİTİMCİ:
Dr.Selen Ayas (Uzman Klinik Psikolog) Arel Üniversitesi Öğretim Görevlisi
Dr. SELEN AYAS (Uzman Klinik Psikolog)
1999 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümü lisans eğitimini tamamladıktan sonra 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Klinik Psikoloji Master programını, 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde de Doktora programını tamamlamıştır. Master programı sürecinde “Suç işlemiş ve Şizofreni Tanısı Almış Kişilerin Suç Tipleri, Suç İşleyiş Biçimleri, Kişiklik Özellikleri” konulu, doktora programı sürecinde ise “Boşanma Sürecindeki Çiftlerin Evlilik İçi Çatışma Nedenleri ve Bu Çatışmaların Bireyler Üzerindeki Ruhsal Etkileri” üzerine tez çalışmalarını yapmıştır. Bakırköy Ruh Sinir Hastalıkları Klinik ve Poliklinik tecrübesi bulunmaktadır. ‘Çocuk Ruh Sağlığı Eğitimi, Çocuk Testleri Eğitimi, Yetişkinlere Uygulanan Objektif Testler’ eğitimlerini almıştır. 2001 yılında rehabilitasyon merkezinde uzman eğitimci psikolog olarak görev almıştır. TAT – Rorschach Eğitim ve Uygulaması – Yorumlaması, CAT ve Louissa Düss Testleri ve Klinik Yorumlaması, Çocuklar Uygulanan Objektif Testler(Bender Gestalt, Benton, Frostig, Goodenough,TKT ,Metropolitan, Pebody,AGTE,Denver,Gessell, Porteus, Cattel 2A-3A) ve KBT Eğitimi almıştır. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adroloji ABD Cinsel Fonksiyon Bozukluğu Polikliniğinde Psikoterapist olarak çalışmış daha sonra Psikolojik Danışmanlık merkezinde görev almıştır. 2005 yılından itibaren Bakırköy Adliyesinde Bilirkişi olarak görev yapmakta, kendine ait danışmanlık merkezinde ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde çalışmalarına devam etmektedir. 2010 yılı itiberiyle Arel Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak psikoloji bölümünde psikolojik testler dersi vermektedir. Çalışma alanları; Cinsel Fonksiyon Bozuklukları, Bilişsel Davranışçı Terapi Teknikleri, Gelişim Psikolojisi, Aile Terapisi, Sosyal Psikolojive Adli Psikiyatri, Oyun Terapisidir.

EĞİTİM TARİHİ:
• 8 - 9 OCAK 2012 ( 2 gün)

TESTLERİN İÇERİK BİLGİSİ:

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi: Bu test okula yeni başlayanların birinci sınıf talimatlarını anlamaya hazırlıklı olmalarını sağlayacak olan özelliklerini ve başarılarını ölçmek üzere hazırlanmıştır. Test çocukları anaokulun sonunda veya birinci sınıfın başlangıcında incelemek için kullanılmaktadır. Test 5,6–6 yaş çocuklarına uygulanmaktadır.
Frostig Gelişimsel-Görsel Algı Testi: Temel olarak görsel algılamayı saptamaya yarayan bir testtir. Test el-göz koordinasyonu, şekil zemin, şekil değişmezliği, uzaydaki pozisyon, uzay ilişkileri olmak üzere beş algısal beceriyi ölçmektedir. Üç ile sekiz yaş arası çocuklara uygulanır. Test beş alt testten oluşmaktadır. Bireysel ve grup şeklinde uygulanır.
Bender Gestalt Görsel-Motor Algılama Testi: 9 basit çizimden oluşan görsel motor algılama, performans testidir. Çocuk ve yetişkin olarak ayrılan bu test artık daha çok çocuklara yönelik kullanılmaktadır. Çocuklar için kullanılan formunda yaş sınırı 5 yaş 6ay ila 11 yaş arasındadır.
Benton Görsel Bellek Testi: 8 yaş ve üstü bireylere uygulanan görsel bellek testidir. Bu testte çocuğun gördüklerini kısa süreli mi yoksa uzun süreli belleğe mi kaydettiğini tespit etmek amaçlı kullanılmaktadır. Göstermeli ve çizimli olmak üzere iki çeşidi vardır.
Ankara Gelişim Tarama Envanteri: 0–6 yaş arasındaki çocukların gelişimi bu testte 4 farklı alanda incelenmektedir. Bu test sadece anne, baba veya çocukla daha çok vakit geçiren veya ilgilenen kişi tarafından doldurulmalıdır. Çocuğun becerilerini değerlendirmeye yöneliktir.

RAPOR YAZMA ve TEST ETİĞİ İÇERİK BİLGİSİ:
Bireyi tanıma açısından psikolojik testler
1. Psikolojik testlerin seçimi
2. Uygulama, puanlama ve yorumlama kriterleri
3. Rapor yazma ve rapor dili
4. Test uygulamada etik kurallar

EĞİTİM SÜRESİ: 2 GÜN – 18 SAAT 10:00 – 19:00
KATILIMCILARDAN HER TESTTEN 2 ŞER DOĞRU UYGULAMA İSTENİLECEK OLUP, DEĞERLENDİRMEDEN SONRA UYGULAYICI SERTİFİKASI VERİLECEKTİR.
KİMLER KATILABİLİR: Psikolojik Danışman, Psikolog, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanları, Özel Eğitimciler ile Üniversitelerin bu bölümlerinde öğrenimlerine devam eden son sınıf öğrencileri.
KATILIMCI SAYISI: Katılımcı sayısı 15 kişi ile sınırlıdır. ( Bu sebeple kayıtta arama önceliği dikkate alınacaktır.)
MATERYALLER: Testlere ait kitapçıklar ve test kartlarının ücreti 50 TL olup edinmek isteyenlere merkezimizde dağıtımı yapılacaktır.
KAYIT İÇİN: Merkezimizin aşağıda belirtilen telefonlarına 23 ARALIK CUMA gününe kadar telefonla kayıt yaptırılması gerekmektedir.
ÜCRET: 700 TL + KDV
ADRES:6345 sk.No:22 Palmiye Apt. K:1 D:2 Bostanlı,Karşıyaka İZMİR
TEL: (232) 336 36 84 (232) 336 36 84 FAX: (232) 330 30 48 Cep Tel: 0533.3623892
E-MAIL: [email protected]