3rd International Conference on "Inovations in learning for the Future 2010: e- Learning"

3. Uluslararası Gelecek İçin Öğrenme Alanında Yenilikler Konferansı 2010: e-Öğrenme

10 Mayıs-14 Mayıs 2010 - İSTANBUL / TÜRKİYE

GENEL BİLGİLER

Düzenleyici:İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi
Kongre Yeri : İSTANBUL
Kongre Tarihleri: 10-14 Mayıs 2010


ÖNEMLİ TARİHLER
01 Ekim 2009 : Özet gönderimi için son gün
01 Ocak 2010 : Bildiri gönderimi için son gün

Katılım Çağrısı

Bilmeye olan istek ile başlayan öğrenme, toplumsal yaşamı şekillendirmede temel unsur olmuştur. Teknolojinin gelişmesi ile öneminden hiçbir şey yitirmemiş, özellikle Bilgi Teknolojisinin etkisi ile öğrenme, farklı boyutlar kazanarak, günümüzde daha çok platformda ve daha sık tartışılmaya başlamıştır.

Bu konferansın düzenlenmesindeki amaç; gelecek için öğrenme alanındaki yeniliklerin sunulmasına ve tartışılmasına ortam sağlamaktır. Ayrıca öğrenmenin odağında bulunan ve onun temel varlık nedeni olan insanın yaşamboyu öğrenmesi ve nitelikli yetişebilmesi için en doğru, etkin ve verimli yöntemler, stratejiler, teknikler ve teknolojilerin geliştirilmesi için fikirlerin ortaya atılması ve tartışılması teşvik edilecektir.

Konferansta, başlı başına bir yenilik olarak kabul edilebilecek ve günümüzde çok önem kazanmaya başlayan e-öğrenme üzerinde yoğunlaşan, aşağıdaki konu başlıklarında hazırlanmış özgün araştırmalar ile ilgili katkılar beklenmektedir.

Bilim Kurulunca sunulmaya uygun görülen çalışmalar için Konferans sırasında 20 dakikalık sunum süresi verilecektir. Bilim Kurulunun uygun göreceği diğer bildiriler poster olarak sunulacaktır.

İçerik

Konferans Konuları

* Enformasyon ve Bilgi Toplumu Teknolojisi Okuryazarlığı

* Dijital Enformasyon Kaynakları

* Bilgisayar Tabanlı / Destekli Öğrenme

* e- Öğrenmede Kurumsal Strateji, Mevzuat, Standartlar, Akreditasyon ve Sertifikasyon

* e-Öğrenmede Yeni Teknolojiler

* e-Öğrenmede İçerik ve İçerik Tasarımı

* e-Öğrenmenin Sosyolojik ve Psikolojik Boyutu

* Online Oyunla Öğrenme

* e-Öğrenme Sistemlerinin Ölçme ve Değrlendirilmesi

* Moderasyon ve Sınav için e-Öğrenme Stratejisi

* Sanal Sınıf Uygulamaları

* e-Öğrenmede Güvenlik Sorunları ve Çözümleri

* e-Devlet ve e-Öğrenme

* e-Dönüşüm Türkiye/Bilgi Toplumu Stratejisi ve e-Öğrenme

* Yükseköğetimde Uzaktan Eğtim (Türkiye’de ve Dünyada)

Davetli Konuşmacılar

Badrul Khan (McWeadon University, USA)

Marcelo C. Borba (São Paulo State University, Brazil)

Sushil K. Sharma (Ball State University, USA)

Andrew Gibbons (Brigham Young University, USA)


Konferans Kapsamıdaki Etkinlikler

e-Öğrenme içerik Yarışması

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Fotoğraf Yarışması

e-Öğrenme Standartları / Çalıştayları

Sosyal ve Kültürel Program

(Bu etkinlikler ile ilgili ayrıtııbilgi web sitemizden duyurulacaktır)


Kurullar

Yürütme ve Düzenleme Kurulu

Sevinç Gülseçen (İstanbul Üniversitesi)

Aydın Kolat (TBV)

Zerrin Ayvaz Reis (İstanbul Üniversitesi)

Fatih Gürsul (İstanbul Üniversitesi)

Hikmet Çağlar (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Levent Çuhacı (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Mehmet Özer (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Tarkan Gürbüz (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Levent Karadağ (TBD)

Cahit Cengizhan (TBD)

Onur Kurulu

Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul (YÖK Yürütme Kurulu Üyesi)

Prof. Dr. Yunus Söylet (İstanbul Üniversitesi Rektörü)

Prof. Dr. Dursun Koçer (İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü)

Prof. Dr. Erdal Balaban (İstanbul Üniversitesi)

Faruk EczacıbaŞı (TBV Başkanı)

Doç. Dr. Turhan MenteŞ (TBD Genel Başkanı)

*Bilim Kurulu

Şerife Ak (Adnan Menderes Üniversitesi)

Buket Akkoyunlu (Hacettepe Üniversitesi)

Mehmet Albayrak (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Eralp Altun (Ege Üniversitesi)

Petek AŞkar (Hacettepe Üniversitesi)

Abdullah Bal (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Tiffany Barnes (University of North Carolina at Charlotte, USA)

Ahmet Bayraktar (Muğla Üniversitesi)

Zeynel Cebeci (Çukurova Üniversitesi)

Behiç Çağal (İstanbul Kültür Üniversitesi)

KürŞat Çağıltay (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Nergiz Çağıltay (Atılım Üniversitesi)

Hülya ÇalıŞkan (İstanbul Üniversitesi)

Deniz Deryakulu (Ankara Üniversitesi)

Viktor Freiman (University of Moncton, Canada)

George Gadanidis (University of Western Ontario, Canada)

Hulusi Gülseçen (İstanbul Üniversitesi)

Rafiq Islam (Dalhousie University, Canada)

Aytekin İŞman (Sakarya Üniversitesi)

Arthuras Kaklauskas (Vilnius Gediminas Technical University,Lithuania)

Oya Kalıpsız (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Zekeriya Karadağ (University of Toronto, Canada)

Hafize Keser (Ankara Üniversitesi)

Margo Kondratieva (Memorial University, Canada)

Serap Kurbanoğlu (Hacettepe Üniversitesi)

Natalija Lepkova (Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania)

Kadriye O. Lewis (Cincinnati University, USA)

Dragana Martinovic (University of Windsor, Canada)

Douglas McDougall (University of Toronto, Canada)

M. Emin Mutlu (Anadolu Üniversitesi)

Feza Orhan (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Oana Radu (Memorial University, Canada)

Geoffrey Roulet (Queen’s University, Canada)

İeref Sağıroğlu (Gazi Üniversitesi)

Piyush Swami (Cincinnati University, USA)

Nurettin İimŞek (Ankara Üniversitesi)

Zuhal Tanrıkulu (Boğaziçi Üniversitesi)

Orhan Torkul (Sakarya Üniversitesi)

Hakan Tüzün (Hacettepe Üniversitesi)

Vladimir Uskov (Bradley University, USA)

Halil İbrahim Yalın (Gazi Üniversitesi)

Mesut Yalvaç (Near East University)

Ali Yazıcı (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)

Selim Yazıcı (İstanbul Üniversitesi)

Sekreterya

Çiğdem Erol (İstanbul Üniversitesi)

Elif Kartal (İstanbul Üniversitesi)

Burak İiŞman (İstanbul Üniversitesi)

İrfan İimŞek (İstanbul Üniversitesi)

Mesut Yıldırım (İstanbul Kültür Üniversitesi)

*Soyada göre alfabetik olarak yazılmıştır.

Bildiri Gönderimi

Konferansın resmi dili İngilizce ve Türkçe’dir. Konferans sırasında simültane çeviri yapılacaktır. Kabul edilen bildiriler ve posterler konferans bildiriler kitabında yer alacaktır. Kayıt yaptıran katılımcılar bildiri kitabına konferans sırasında sahip olabileceklerdir.


Yazarları, araştırma ve uygulamalarını içeren özgün ve daha önce yayınlanmamış bildirilerini göndermeye davet ediyoruz. Bildiriler 5000 kelimeyi (10 sayfa) geçmeyecek şekilde ve https://futurelearning.org.tr sitesinde yer alan kurallara göre hazırlanıp gönderilmelidir.

Katılım Ücreti

31 Aralık 2009 tarihine kadar : 200 €

1 Ocak 2010-6 Nisan 2010 : 225 €

7 Nisan 2010-14 Mayıs 2010 : 250 €


İletisim Bilgileri

E-posta : [email protected]

WWW : https://futurelearning.org.tr

Posta Adresi : 3. Uluslararası Gelecek İçin Öğrenme

Alanında Yenilikler Konferansı 2010:

e-Öğrenme

İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü

16 Mart ġehitleri Cad. Dr. Şevket Apt.

No: 22/24 (Vezneciler Kız Yurdu Karşısı)

Vezneciler-Beyazıt

Tel : 0 212 440 0000 – 10037- 11553

Fax : 0 212 440 0086