A4 boyutundaki her kartta iki ses kodu bulunmaktadır. Kodlama dili, alçak, yüksek, sabit ses ve sessizlik komutlarını içermektedir. Kalemle çizgilerin üzerinden giderken yüksekliğe alçaklığa dikkat ederek çocuklar seslerini yükseltip alçaltır veya dengede tutar. Çizgi gri bölümdeyse sessizlik anlamına gelmektedir. Çizgileri kolaydan zora doğru tasarladım. Çizgilerden çıkarılan sesler çok eğlenceli olabiliyor.
Birkaç deneme sonra çocuklar komutlara kolaylıkla alışabilir ve bu etkinlik daha fazla çizgi kombinasyonlarıyla geliştirilebilir.