Hem kavram hem de eğlence içerikli bir etkinlik
yabancı alıntı