Kurumsal Temelli Hizmetler

Bu programlar çocuğa evin dışında alternatif bir ortam sağlar. Burada hedef çocuktur ve programın etkisi çocuğun çok yönlü gelişimi üzerine ölçülmektedir. Bu hizmetler farklı biçimlerde gerçekleştirilebilir. Bunlara örnekler; bütünleşmiş çocuk gelişim merkezleri, evde gündüz bakımı (eğitici anne), sağlık veya beslenme merkezleri, çocuk bakım merkezleri, ana sınıfları ve resmi/resmi olmayan anaokullarıdır.

Ev Temelli Hizmetler (Aile Modeli)

Bu hizmetlerde hedef çocuğun yakın çevresi, aile ya da çocuğa bakan kişilerdir. Bu hizmetler kurumsal hizmetleri, desteklemelerinin yanında aileleri çocuk gelişimi ve eğitimi konularında güçlendirmek ve çocukların çok yönlü gelişimini sağlamak için bilgi ve becerilerle donatır. Bu hizmetler ev ziyaretleri, grup toplantıları, medya ile eğitim/kitle iletişimi, büyük çocuğun küçük çocuğun küçük kardeşlerin gelişimine destek vermesi gibi yöntemler aracılığı ile verilir.

Topluluk Kalkınmasını Sağlama

Çocuklar çevre ile etkileşim içinde gelişir. Burada çevre dendiğinde sadece aile kapsanmamaktadır. Diğer çevrelerin de iyileştirilmesi önemlidir. Bu bağlamda, erken çocukluk gelişimi için kapsamlı bir program, topluluk koşullarına da dikkat etmelidir. Burada önemli olan topluluk üyelerini harekete geçirmek ve hayatları ile ilgili kararları kendilerinin almalarını sağlamaktır. Bu, topluluktaki bireyleri güçlendirirken topluluk kalkınmasını da gerçekleştirecektir. Burada amaç hem çevreyi değiştirmek hem de örgütlenmeyi güçlendirmektedir.

Kurumları Güçlendirme

Çocuğa doğrudan ya da dolaylı hizmet veren kurumların güçlenmesi, tesislerin, gerekli malzemenin, uzman insan gücünün, uygun teknolojinin, etkili yöntem ve organizasyonun olmasıdır. Bu kurumlar eğitimden sağlığa ve oyuncak sanayine gibi çeşitlilik gösterir. Burada amaç, bu kurumlardaki insanları eğitme ve güdüleme, tesisleri/araçları iyileştirme, teknolojiyi uyarlama ve ıslah etme, örgüt ve yönetimi iyileştirmedir

Bilinç ve Talep Yaratma

Burada önemli olan farklı gruplara (politikacılar, profesyoneller, aileler, bürokratlar gibi) konu ile ilgili bilgi vermek, onları bu alan için savunucu yapmaktır. Dolayısıyla amaç konu ile ilgili bilinç ve talep yaratmak, yerleşik tutum, davranış ve politikaları değiştirmektedir.

EÇE politikaları belirlenirken tek bir yaklaşıma bağlı kalınmaması ve bu birbirini tamamalayan beş yaklaşımın birlikte devreye konması EÇE sisteminin etkilliği açısından önemlidir. Politikalar tek bir hedefe yoğunlaştığında etkili bir sistem kurulamamaktadır.

ALINTI