Kağıt işleri
Sanat etkinlikleri
Şapkalı kuş

Yabancı siteden alıntıdır. Atkılı da yapılabilir. Şapkası da farklı şekillerde yapılabilir. Çevresine kar görüntüsü yapılırsa güzel bir kış etkinliği olur.