planımızdaki yıldızları sınıfımızın semasına yerleştirdik..

aşama aşama yapılışı ve planı :

<br></br>

<br></br>

<br></br>

<br></br>

<br></br>

<br></br>


KUYRUKLU YILDIZ

Okul / Sınıf Adı : .................................................. .. Tarih:…… / …… /……….
Etkinlik Türü : Okuma Yazmaya Hazırlık, Sanat, Oyun (Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
Yaş Grubu (Ay) : .................................................. ....

KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 8: Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Göstergeleri:
Nesne/varlıkların şeklini ayırt eder, karşılaştırır.

Kazanım 12: Geometrik şekilleri tanır.
Göstergeleri:
Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler.
Geometrik şekillerin özelliklerini söyler.
Geometrik şekillere benzeyen nesneleri gösterir.

MOTOR GELİŞİM
Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Yönergeler doğrultusunda koşar.

Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
Malzemeleri keser.
Malzemeleri yapıştırır.
Malzemeleri değişik şekillerde katlar.

ÖĞRENME SÜRECİ
Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırma ve geometrik şekilleri tanıma kazanımlarını geliştirmeye yönelik planladığı etkinlik için öğretmen çocuklar gelmeden önce sınıf kapısına ve sınıfın farklı yerlerine yıldızlar yapıştırır ve fen ve matematik merkezine ise gerçek yıldız resimleri koyar. Çocuklara sınıflarında bir değişiklik görüp-görmediklerini sorar. Çocukların cevaplarından sonra, yıldızları incelerler. Öğretmen “Sizce yıldız nedir? Neye benzer? Nerede bulunur vb. Yıldızlara gidilir mi?” sorular sorar. Çocukların cevaplarından sonra, fen ve matematik merkezindeki gerçek yıldızları çocuklara gösterir. Çocuklara onların yaptığı yıldızların, gerçek yıldızlara benzeyip benzemediğini sorar. Çocukların fikirlerini ve yıldız şeklinin özellikleri hakkında bildiklerini dinler ve gerekiyorsa ilaveler yaparak yıldızları çocuklara tanıtır.
Sonra küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapma kazanımlarının desteklenmesi için çocuklar masalara alınır. Öğretmen renkli fon kartonlarına yıldızlar çizer. Çocuklara verir ve çizgilerinden kesmelerini ister. Çocuklar yıldızları kestikten sonra öğretmen; “Bu yıldızları nasıl kuyruklu yıldız yaparız?” diye sorar. Çocukların fikirlerini dinledikten sonra, gerekli malzemeleri (grafon kâğıdı, kurdele, rafya vb.) çocuklara verir ve faaliyetlerini özgün bir şekilde tamamlamalarına fırsat tanır. Faaliyetini bitiren çocukların yıldızlarına bir isim bulmalarını ister. Yıldızların üstüne isimleri yazılır ve panoya asılır.
Yer değiştirme hareketleri yapma kazanımlarının gelişmesi için öğretmen beşerli gruplara ayırır. İlk önce bir grup seçerek “yıldıza basma” adlı oyuna başlanır. Çocuklara oyunun kuralları açık ve anlaşılır bir dil kullanılarak anlatılır. Daha sonra beş adet olan ipli yıldızlar çocukların arka yakalarına gelecek şekilde takılır. Beş çocuk koşarak birbirlerinin yıldızlarına basmaya çalışırlar. Yıldızına basılan çocuk oyundan çıkar ve her gruptan sona kalan birinci olur, daha sonra her gruptan kalan birinciler ile oyun tekrarlanır, bu gruptan da sona kalan çocuk o günün alkışlanmayı hak eden kişisi olur. Oyun sonunda çocuğa alkışlanmayı hak eden çocuk olmayı hedef olarak belirleyip belirlemediği sorulur. Oyunlarda ve yaşantıda hedef belirlemenin katkılarının neler olabileceği ile ilgili çocukların seviyesine uygun olarak sohbet edilir.
Öğretmen çocuklara “Gökyüzünde neler görürüz?” diyerek bir soru sorar. Çocuklardan gelen cevaplar doğrultunda yıldız, ay, güneş, bulut hakkında konuşulur. Öğretmen çocuklara “Her birinin birer yıldız olduğunu, yıldızların gökyüzünde dans ettiklerini” söyler. Çocuklar klasik müzik eşliğinde yıldızların dansını yaparlar.
Öğretmen ortaya çocukların önceden hazırladıkları büyük ve küçük ay ile yıldızları getirir. Çocuklar ay ve yıldızları incelerler. Öğretmen çocuklara “Kaç tane büyük ay var? Kaç tane küçük yıldız var?” diye sorular sorar. Çocuklar ay ve yıldızları sayarlar. Öğretmen ortaya açık mavi ve koyu mavi iki tane karton getirir. Çocuklar öğretmenin ortaya koyduğu büyük olan yıldız ve ayları koyu mavi kartonun üstüne, küçük olanları ise açık mavi kartonun üstüne yapıştırırlar. Açık mavi ve koyu mavi karton üzerinde kaç tane yıldız ve ay olduğu çocuklarla birlikte sayılır.

SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Yıldız şekli
MATERYALLER
Fon kartonundan yıldız şekli, ipli yıldızlar

DEĞERLENDİRME
Yer çekimi nedir? Yer çekimine karşı koyulur mu? Uzayda yer çekimi var mı? Yer çekimi yoksa astronotlar nasıl duruyor? Astronot nedir? Ne iş yapar? Astronotlar uzayda nasıl durur? Astronotların aracına ne denir? Uzay aracı nedir? Uzay aracının içinde neler olabilir? soruları sorularak etkinliğin değerlendirmesi yapılır.

AİLE KATILIMI
Velilere, “Olumlu her davranışı için bir yıldızı boyayın ve yıldızın altına davranışı yazın. Yıldızların hepsi boyanınca ödül olarak bir kitap vb. alın. Ay sonunda yıldızlı kâğıdı anaokuluna gönderin ya da evinizde görülebilecek bir yere asın” notu gönderilir.