İstediğiniz kesme yapıştırma etkinliğinizin veya kalıp olarak işinizi
kolaylaştıracak herhangi bir etkinliğin resmini paylaşmanız
halinde kalıp çıkarılır. (ilk 3 kişi)