Dünya Kadınlar Günü İçin İz Bırakan Kadınlar Etkinliği
Son kareye çocuklardan annelerinin resmini yapmaları istenir.
Hazırlayan: Önce Okul Öncesi
Bu 8 kareli versiyonu

Bu da 6 kareli versiyonu